Trailing Buy và Trailing Sell

Tại sao bạn cần Trailing Buy và Trailing Sell

Bạn đã từng có trải nghiệm sau đây chưa? Sau khi bạn mua coin, giá coin tiếp tục giảm khiến bạn rất chán nản và không mua khi giá thấp hơn; sau khi bạn bán coin, giá coin tiếp tục tăng khiến bạn tiếc nuối?
Vì thế, bạn nên học cách sử dụng “Trailing buy” và “Trailing sell”.
“Trailing buy” và “Trailing sell” có thể giúp bạn mua càng thấp càng tốt hoặc bán càng cao càng tốt trong một thị trường đầy biến động.

Cách sử dụng Mua theo dõi và Bán theo dõi

Pionex cung cấp các bot “Trailing Buy” và “Trailing Sell”. Hai bot này rất thích hợp để mua giá đáy và đuổi theo khi giá lên trong điều kiện thị trường luôn biến động. Bạn có thể sử dụng hai bot này với nhau, do đó bạn không cần phải theo dõi thị trường, bạn không phải lo lắng rằng giá bạn mua không đủ thấp và giá bạn bán ra không đủ cao.

Trailing Buy

Khi bạn muốn mua đáy, nhưng bạn không chắc liệu xu hướng giảm đã kết thúc hay chưa, thì bạn có thể sử dụng “ Trailing buy ” để mua đáy. Bạn có thể kiểm soát bot thông qua cài đặt thông số. Khi giá tiền tệ giảm xuống một mức thấp nhất định và phục hồi theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, hãy mua nó để săn đáy.

Các bước tạo

1.Đầu tiên, mở pionex.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch bạn muốn giao dịch.

2.Tìm ” Trailing Buy ” ở bên phải của trang và nhấp vào ” CREATE “.

3.Đặt tham số: Giá kích hoạt , Phần trăm Trailing (%) và Đầu tư.

  • Giá kích hoạt: Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt đã đặt, lệnh sẽ được kích hoạt và lệnh sẽ được đặt.
  • Phần trăm trailing (%): Khi giá chạm đến một mức đáy nhất định và tăng trở lại ở một mức độ nhất định, lệnh mua sẽ được thực hiện.
  • Đầu tư: Số tiền dự kiến ​​đầu tư vào lệnh này.

4.Trượt thanh để xác nhận số tiền đã đầu tư vào bot và cuối cùng nhấp vào “TẠO ” ở cuối trang.

Ví dụ Trailing buy
Tạo bot “ Trailing Buy ” và chọn cặp giao dịch BTC / USDT. Giả sử giá hiện tại của BTC là 58985USDT, giá kích hoạt được đặt thành 55000USDT, mức phục hồi tối đa được đặt thành 10% và số tiền mua là 1000USDT.Khi giá BTC giảm xuống còn 55000USDT, lệnh bot sẽ được kích hoạt. Khi giá BTC giảm hết mức xuống 40000USDT và sau đó tăng trở lại 44000USDT (nghĩa là giá tiền tệ tăng trở lại 10% so với giá đáy), bot sẽ ngay lập tức mua 1000USDT với giá thị trường là 44000USDT.

Trailing sell

Khi thị trường nóng và bạn muốn tham gia vào việc coin tăng giá để thu lợi nhuận, nhưng bạn không thể theo dõi thị trường mọi lúc và bạn lo lắng rằng giá coin sẽ giảm nhiều hơn và gây thua lỗ, bạn có thể sử dụng bot “ Trailing sell” để theo đuổi mức tăng. Bạn có thể kiểm soát bot thông qua cài đặt thông số của bot. Khi giá tăng đến một mức cao nhất định và giảm một tỷ lệ phần trăm nhất định, bot sẽ bán tất cả các token mà nó nắm giữ để thu lợi nhuận.

Các bước tạo

1.Đầu tiên, mở pionex.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch bạn muốn giao dịch.

2.Tìm “Trailing sell” ở bên phải của trang và nhấp vào “TẠO“.

3.Đặt tham số: Giá kích hoạt , Phần trăm Trailing (%) và Số lượng bán .

  • Giá kích hoạt: Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt đã đặt, lệnh sẽ được kích hoạt và lệnh sẽ được đặt.
  • Phần trăm trailing (%): Khi giá chạm đến một mức đáy nhất định và tăng trở lại ở một mức độ nhất định, lệnh mua sẽ được thực hiện.
  • Số lượng bán: Số coin dự định bán.

4.Trượt thanh để xác nhận số lượng coin dự định bán trong bot và cuối cùng nhấp vào “TẠO” ở cuối trang.

Ví dụ Trailing sell
Tạo bot “ Trailing sell” và chọn cặp giao dịch BTC / USDT. Giả sử giá BTC là 58985USDT, giá kích hoạt được đặt thành 60000USDT, tỷ lệ giảm giá tối đa được đặt thành 10% và số lượng bán ra là 1BTC.Khi giá BTC tăng lên 60000USDT, lệnh bot sẽ được kích hoạt. Khi giá BTC tăng hết cỡ lên 66000USDT và sau đó giảm xuống 60000USDT (nghĩa là giá đồng tiền giảm 10% so với điểm cao), bot sẽ ngay lập tức bán BTC với giá thị trường là 60000USDT.

get free trading bots now