Margin Grid Bot

Tại sao bạn cần Margin Grid

Margin Grid là thế chấp tiền của bạn để vay một tài sản khác để chạy lưới. Nó có một loạt các kịch bản sử dụng, không chỉ phù hợp với thị trường giao động mà còn cho thị trường xu hướng.
Làm thế nào để hiểu? Giả sử rằng ETH hiện đang tăng giá, bạn tạo lưới bot là không phù hợp vào thời điểm này và rất dễ tăng ra khỏi phạm vi. Tại thời điểm này, bạn có thể sử dụng lưới ký quỹ để thế chấp ETH của bạn để vay USDT và sử dụng USDT để chạy lưới kiếm lợi nhuận. Trước hết, ETH bạn đã thế chấp sẽ không bị bán vì giá đang tăng. Thứ hai, USDT bạn đã vay cũng sẽ kiếm được lợi nhuận do sự gia tăng của ETH.
Nếu thị trường hiện tại không tốt và tiếp tục giảm, bạn có thể vay ETH để chạy lưới, tương đương với bạn bán ETH. Grid sẽ giúp bạn bán ETH với giá cao và sau đó nhận lại với giá thấp. Bạn không chỉ có thể kiếm ETH thông qua việc lưới mua bán chênh lệch giá, mà vì giá ETH đã giảm, chi phí trả lại ETH cũng giảm rất nhiều, bạn kiếm được cả tiền chênh lệch giá và tiền theo xu hướng.

Thế chấp ETH để vay USDT, nếu thị trường lên để tạo ra lợi nhuận, đó là mua.
Thế chấp USDT để vay ETH, nếu thị trường giảm để tạo ra lợi nhuận, đó là bán khống.

Cách sử dụng Margin Grid

Đầu tiên, bạn hãy mở trang web pionex.com , sau đó đăng nhập vào tài khoản pionex của bạn, sau đó tìm bot Margin Grid ở phía bên phải của trang và nhấp vào nút [CREATE] ở bên phải để vào trang cài đặt thông số bot.

Giải thích thông số

 • Giá trần: Khi giá cao hơn đường lưới cao nhất, sẽ không có thêm vị thế nào được mở.
 • Giá sàn: Khi giá thấp hơn đường lưới thấp nhất, sẽ không có thêm vị thế nào được mở..
 • Lưới: Số lượng lệnh giới hạn tương ứng từ khoảng cách giá trần tới giá sàn.
 • Ký quỹ: Số lượng tài sản được đưa vào bot để khóa.
 • Cài đặt đòn bẩy: Bot có thể cung cấp các tùy chọn đòn bẩy 0,2X, 0,5X, 1X, 2X, 3X, 4X.
 • Quỹ có thể vay: Tổng số tiền có sẵn để vay hiện tại trên nền tảng.
 • Lãi suất hàng ngày hiện tại: lãi suất cho vay hiện tại trên thị trường theo thời gian thực.
 • Giá thanh lý ước tính: Nếu giá tiền tệ giảm xuống mức giá thanh lý ước tính, bot sẽ thực hiện thanh lý bắt buộc để kiểm soát rủi ro.

Giải thích về cài đặt Nâng cao

Giá kích hoạt: Khi giá tiền tệ đạt đến mức giá này, lệnh bot sẽ được kích hoạt để tạo. (Ví dụ: giá hiện tại của ETH là 4500USDT, và giá kích hoạt được đặt thành 5000USDT. Khi giá ETH đạt đến 5000USDT, lệnh bot sẽ được kích hoạt để tạo).
Cắt lỗ: Khi giá tiền giảm xuống mức giá này, lệnh bot sẽ tự động bị đóng và tài sản mà bot mượn sẽ được trả lại.
Chốt lời: Khi giá tiền tăng đến mức giá này, lệnh bot sẽ tự động bị đóng và tài sản mà bot mượn sẽ được trả lại.
Kiểm soát trượt giá:  thông qua cài đặt tham số để kiểm soát độ lệch giá trung bình của giao dịch mở ban đầu và giá tại thời điểm đặt lệnh trong một phạm vi tỷ lệ phần trăm nhất định. (Do sự biến động lớn của thị trường tiền điện tử, khi các nhà giao dịch đang giao dịch, giá giao dịch cuối cùng thường không phù hợp với giá khi đặt lệnh. Lúc này, bạn có thể kiểm soát sự trượt giá bằng cách mở lệnh giới hạn giá)
Chế độ lưới-số học: Khi tạo chiến lược lưới, mỗi lưới có mức chênh lệnh giá bằng nhau (ví dụ: 1, 2, 3, 4).
Chế độ lưới-Hình học: Khi tạo chiến lược lưới, mỗi lưới đều có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau (ví dụ: 1, 2, 4, 8).

Giải thích các thông số đặt hàng

 • Đầu tư: Số tài sản được đầu tư khi bot đòn bẩy lưới được tạo
 • Tổng lợi nhuận: Lợi nhuận lưới + Lợi nhuận chưa ghi nhận
 • Lợi nhuận lưới: Lợi nhuận Đòn bẩy lưới mua thấp và bán cao kiếm được bằng kinh doanh chênh lệch giá
 • Lợi nhuận chưa ghi nhận: (Giá hiện tại – vị thế giá lúc mua) * số lượng token bot đang tích lũy.
 • Grid hàng năm: [(Lợi nhuận lưới / số tiền đầu tư) / (Thời gian tạo bot / 365)] * 100%
 • Tổng hàng năm: [(Tổng lợi nhuận / đầu tư) / (Thời gian tạo bot / 365)] * 100%

Hiện tại, cài đặt đòn bẩy được hỗ trợ bởi lưới ký quỹ là 0,2X, 0,5X, 1X, 2X, 3X, 4X và nhà đầu tư có thể chọn các loại đòn bẩy khác nhau tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Khi các thông số được đặt, bạn có thể thấy giá thanh lý ước tính hiện tại trước khi mở lệnh, có nghĩa là nếu giá tiền tệ đạt đến giá thanh lý, lệnh lưới của bạn sẽ tự động được đóng và tài sản thế chấp của bạn sẽ được thanh lý. Hãy cẩn thận.

Hai mô hình của Margin Grid

Khóa token của bạn để vay USDT

Chế độ này là để khóa token của bạn để vay USDT. Ví dụ: để tạo lưới ký quỹ cặp giao dịch ETH / USDT, bạn cần thế chấp ETH của mình để vay USDT. Tổng số tiền có thể cho vay sẽ dựa trên bội số Đòn bẩy và giá tài sản thế chấp.

Khóa USDT của bạn để vay token

Chế độ này có nghĩa là USDT bạn nắm giữ sẽ được thế chấp để vay các loại token. Ví dụ: để tạo Lưới ký quỹ cặp giao dịch ETH / USDT, bạn cần thế chấp USDT của mình để vay ETH, và tổng số tiền có thể cho vay sẽ được tính dựa trên bội số đòn bẩy và giá trị của tài sản thế chấp.

Các biện pháp phòng ngừa

 • Để tạo một Margin Grid, bạn cần phải trả một số tiền lãi nhất định. Phương pháp tính lãi sẽ được tính dựa trên lãi suất hàng ngày hiện tại trên thị trường (lãi suất thả nổi hàng ngày, được xác định theo quan hệ cung cầu giữa người đi vay và người cho vay và sẽ được cập nhật mỗi ngày một lần).
 • Một thông số khác mà Margin Grid cần chú ý là giá thanh lý. Khi giá tiền giảm xuống mức giá thanh lý ước tính, bot sẽ tự động đóng lại. Ngoài ra, lợi nhuận lưới được tạo ra trong quá trình hoạt động của Lưới ký quỹ sẽ tự động được thêm vào ký quỹ để ngăn lệnh của bot bị thanh lý do không đủ ký quỹ. Đồng thời, bạn có thể thêm ký quỹ theo cách thủ công để giảm giá thanh lý. Khi giá tiền chạm đến kích hoạt giá thanh lý, bạn sẽ mất khoản đầu tư và tiền ký quỹ của mình.

get free trading bots now