Đòn bẩy Lưới đảo ngược

Leveraged Reverse Grid là gì

Trước hết, chúng ta hãy xem lại Reverse Grid. Nguyên tắc của Reverse Grid là liên tục mua thấp và bán cao trong một khoảng giá nhất định để đạt được mục đích tăng số lượng token. Leveraged Reverse Grid là một công cụ mở rộng tiền gốc thông qua đòn bẩy trên cơ sở Reverse Grid để khuếch đại thu nhập của lưới. Nó cung cấp các tùy chọn đòn bẩy 1,2X-5X và bạn có thể sử dụng các công cụ này để đạt được lợi nhuận cao hơn.
Ví dụ: giả sử bạn có 1 ETH trong tay và bạn nghĩ rằng giá ETH sắp bắt đầu giảm, thì bạn có thể sử dụng Leveraged Reverse Grid để tăng thu nhập của mình. Tại thời điểm này, bạn chọn đòn bẩy 2X và đầu tư 1 ETH vào chiến lược Leveraged Reverse Grid, và Pionex sẽ cho bạn vay 1 ETH, do đó, chiến lược Leveraged Reverse Grid của bạn có tổng số tiền đầu tư là 2 ETH. Nhưng bạn thực sự chỉ đầu tư 1 ETH, nhưng doanh thu lưới được tạo ra từ 2 ETH, vì vậy bạn nhận gấp đôi lợi nhuận lưới.

Cách sử dụng Leveraged Reverse Grid

Trước tiên, hãy mở trang web pionex.com, tìm “ Đòn bẩy Lưới đảo ngược ” ở bên phải giao diện, sau đó nhấp vào nút “ TẠO ” ở bên phải để vào trang cài đặt thông số bot.

Tham số

Giá trần: Khi giá cao hơn đường lưới cao nhất, sẽ không có thêm vị thế nào được mở.
Giá sàn: Khi giá thấp hơn đường lưới thấp nhất, sẽ không có thêm vị thế nào được mở.
Lưới: Số lượng lệnh giới hạn tương ứng từ khoảng cách giá trần tới giá sàn.
Quỹ có thể vay: Tổng số tiền có sẵn để cho vay hiện tại trên nền tảng.
Lãi suất hàng ngày hiện tại: lãi suất cho vay hiện tại trên thị trường theo thời gian thực
Giá thanh lý ước tính: Nếu giá tiền giảm xuống mức giá thanh lý ước tính, bot sẽ thực hiện thanh lý bắt buộc để kiểm soát rủi ro.

Cài đặt nâng cao

Giá kích hoạt: Khi giá đạt đến mức giá này, lệnh bot sẽ được kích hoạt để tạo.
Cắt lỗ: Khi giá giảm xuống mức giá này, lệnh bot sẽ tự động bị đóng và tài sản mà bot mượn sẽ được trả lại.
Chốt lời: Khi giá tăng đến mức giá này, lệnh bot sẽ tự động bị đóng và tài sản mà bot mượn sẽ được trả lại.
Kiểm soát trượt giá: thông qua cài đặt tham số để kiểm soát độ lệch giá trung bình của giao dịch mở ban đầu và giá tại thời điểm đặt lệnh trong một phạm vi tỷ lệ phần trăm nhất định. (Do sự biến động lớn của thị trường tiền điện tử, khi các nhà giao dịch đang giao dịch, giá giao dịch cuối cùng thường không phù hợp với giá khi đặt lệnh. Lúc này, bạn có thể kiểm soát sự trượt giá bằng cách mở lệnh giới hạn giá)
Chế độ lưới-Số học: khi tạo chiến lược lưới, mỗi lưới có mức chênh lệch giá bằng nhau. (ví dụ: 1, 2, 3, 4)
Chế độ lưới-Hình học: Khi tạo chiến lược lưới, mỗi lưới đều có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau. (ví dụ: 1, 2, 4, 8)
Mô tả về “Đơn vị tiền tệ cơ sở” và “ Đơn vị tiền tệ báo giá ” : Lấy cặp giao dịch phổ biến “ETH / USDT” làm ví dụ. Ở đây, chúng ta thường gọi “USDT” ở bên phải của cặp giao dịch là “Tiền tệ báo giá” và “ETH” ở bên trái được gọi là “Tiền tệ cơ sở”.

Giải thích về Điều khoản đặt hàng bot

 • Đầu tư: Số tài sản được đầu tư khi bot đòn bẩy lưới được tạo
 • Tổng lợi nhuận: Lợi nhuận lưới + Lợi nhuận chưa ghi nhận
 • Lợi nhuận lưới: Lợi nhuận Đòn bẩy lưới mua thấp và bán cao kiếm được bằng kinh doanh chênh lệch giá
 • Lợi nhuận chưa ghi nhận: (Giá hiện tại – vị thế giá lúc mua) * số lượng token bot đang tích lũy.
 • Grid hàng năm: [(Lợi nhuận lưới / số tiền đầu tư) / (Thời gian tạo bot / 365)] * 100%
 • Tổng hàng năm: [(Tổng lợi nhuận / đầu tư) / (Thời gian tạo bot / 365)] * 100%
 • Giá hiện tại: Giá thời gian thực hiện tại của token
 • Phạm vi giá: Phạm vi giá mà bot chạy
 • Giá thanh lý: Khi giá đạt đến mức giá này, tài sản do bot nắm giữ sẽ được thanh lý và tài sản đã vay sẽ được trả lại

Thiết lập trường hợp

Chọn cặp giao dịch ETH / USDT, đặt giới hạn dưới của lưới là 1000 USDT, đặt giới hạn trên của lưới là 10000 USDT, đặt số lượng lưới thành 50, chọn chế độ số học, đòn bẩy là 3 và đầu tư 1 ETH, Khi đó, tổng thành phần đầu tư của bot sẽ là “1 ETH vốn + 2 ETH vay”, và 3 ETH sẽ được sử dụng để chạy bot.
Bot sẽ hoạt động trong khoảng giá 1000USDT ~ 10000USDT. Phạm vi được chia thành 50 phần bằng nhau. Mỗi lệnh mua và bán 0,06 ETH, và liên tục mua thấp, bán cao và thu thập chênh lệch giá trong phạm vi giá, cuối cùng cho phép bạn kiếm được nhiều ETH hơn.

Các biện pháp phòng ngừa

 • Lãi suất hàng ngày hiện tại: Bởi vì nó đang vay tiền từ nền tảng để tạo bot, sẽ có lãi suất trên số tiền đã vay, được tính dựa trên lãi suất hàng ngày hiện tại. Sau khi thiết lập các thông số của lệnh, tiền lãi phải trả có thể được tính bằng số tiền đã vay và lãi suất hàng ngày hiện tại. Do lãi suất cho vay sẽ thay đổi linh hoạt theo quan hệ cung cầu giữa người đi vay và người cho vay nên lãi suất hàng ngày ở đây là lãi suất thả nổi và sẽ được cập nhật hàng giờ.
 • Giá thanh lý ước tính: Vì Leveraged Reverse Grid được sử dụng để giao dịch thông qua vốn vay + vốn tự có, bạn cần đảm bảo rằng mức ký quỹ theo vị thế của bạn là đủ để tránh rủi ro thanh lý do biến động thị trường gây ra. Sau khi giá thanh lý ước tính được kích hoạt, lệnh bot sẽ tự động bị đóng và bạn sẽ mất tiền gốc của mình. Vì vậy, bạn phải quan tâm đến giá thanh lý dự kiến ​​trước khi mở lệnh.
 • Trước khi điền số tiền đầu tư, bạn cần đặt bội số đòn bẩy. Sau khi thiết lập, số tiền có thể đầu tư tối đa của bạn sẽ được mở rộng theo đòn bẩy mà bạn đã đặt, bằng với số tiền của chính bạn + số tiền đã vay. Nói cách khác, nếu bạn chọn đòn bẩy gấp ba, một phần ba trong số này là tiền của chính bạn và hai phần ba còn lại là tiền đi vay.
 • Bạn có thể tăng giá thanh lý bằng cách thêm ký quỹ và lợi nhuận lưới do bot tạo ra cũng sẽ tự động được thêm vào ký quỹ để tăng giá thanh lý.
 • Leveraged Reverse Grid mượn tài sản từ nền tảng để giao dịch, do đó, tài sản đã vay sẽ tự động được trả lại sau khi bot đóng.
get free trading bots now