Bot giao dịch lưới của Pionex

Bot giao dịch lưới là gì

Bot giao dịch lưới là một phần mềm giao dịch có thể tự động mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá cụ thể được người dùng cung cấp. Trong thị trường tài sản kỹ thuật số(crypto) đầy biến động, việc sử dụng các bot giao dịch lưới có thể tránh được rất nhiều  các quyết định giao dịch sai lầm do yếu tố, cảm xúc con người gây ra. Các bot giao dịch lưới sẽ hỗ trợ bạn thực hiện chính xác việc thực hiện các chiến lược giao dịch mua thấp – bán cao của riêng bạn.

Các bước tạo bot giao dịch lưới

2.1. Đầu tiên, hãy đăng nhập vào pionex.com, tìm “Bot Giao Dịch Lưới” ở bên phải của trang, sau đó nhấp vào nút “Tạo”.

Chiến lược AI: Hệ thống sẽ tự động đề xuất các thông số lưới bot phù hợp nhất với thị trường hiện tại dựa trên dữ liệu được kiểm tra lại trong bảy ngày qua.

Nếu bạn đang sử dụng bot giao dịch lưới lần đầu tiên, bạn nên sử dụng chiến lược AI của Pionex để giúp bạn hình thành các thông số của bot. Bạn chỉ cần chọn số tiền đầu tư để tạo bot giao dịch lưới.
Các bước để sử dụng: Vui lòng nhấp vào “SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC AI” ở trên cùng bên trái của trang, sau đó trượt thanh bên dưới để chọn số tiền đầu tư và nhấp vào “Tạo” để tạo Bot.

Tạo Bot thủ công: Nếu bạn muốn đặt một số thông số của riêng bạn, thì bạn có thể đặt chúng thông qua chế độ “Tạo Bot thủ công”.

Các bước sử dụng: Vui lòng nhấp vào “Tạo Bot thủ công” ở góc trên bên phải của trang, điền lần lượt các thông số như giá sàn, giá trần, số lượng lưới rồi trượt thanh bên dưới để chọn số tiền đầu tư và cuối cùng nhấp vào “TẠO”. (Nếu bạn cần đặt các thông số nâng cao, bạn có thể nhấn vào “mở rộng” để mở phần cài đặt nâng cao ở bên dưới)

Ý nghĩa các thông số:

  • Giá trần: Khi giá thị trường cao hơn giá trần, chương trình sẽ không thực hiện các lệnh ngoài khoảng giá của lưới nữa.
  • Giá sàn: Khi giá thị trường thấp hơn giá thấp sàn, chương trình sẽ không thực hiện các lệnh ngoài khoảng giá của lưới nữa.
  • Lưới: Chia khoảng giá giữa giá trần và giá sàn thành các phần tương ứng.
  • Tổng đầu tư: Số lượng tiền điện tử được sẽ đầu tư vào Bot.
  • Cài đặt nâng cao: Cài đặt thông số nâng cao, bạn có thể tự thiết lập hoặc chọn cài đặt mặc định của hệ thống.

Giá kích hoạt: Khi giá thị trường đạt đến mức giá này, Pionex sẽ kích hoạt và tạo Bot. (Ví dụ: giá hiện tại của ETH là 3000USDT và giá kích hoạt được đặt là 2000USDT. Khi giá ETH đạt đến 2000USDT, Bot sẽ được kích hoạt và tự động tạo)

Cắt lỗ: Khi giá thị trường giảm xuống mức giá này, bot sẽ tự động đóng và các lệnh giao ngay còn lại của bot sẽ được bán ra ngay lập tức.

Chốt lời: Khi giá thị trường tăng lên đến mức giá này, lệnh bot sẽ tự động đóng và các giao ngay còn lại của bot sẽ được bán ra ngay lập tức.

Kiểm soát trượt giá: Để kiểm soát độ lệch giữa giá trung bình trong giao dịch cuối cùng của lệnh ban đầu với giá tại thời điểm đặt lệnh trong một phạm vi tỷ lệ phần trăm nhất định thông qua cài đặt tham số. (Do sự biến động lớn của thị trường tiền điện tử nên khi giao dịch, giá giao dịch cuối cùng thường không nhất quán với giá khi đặt lệnh lúc đầu. Khi này, bạn có thể kiểm soát độ trượt giá bằng cách mở lệnh giới hạn)

Chế độ lưới-Số học: Khi tạo chiến lược lưới, khoảng giá của mỗi phần của lưới số học là bằng nhau (ví dụ: 1, 2, 3, 4)

Chế độ lưới-Hình học: Khi tạo chiến lược lưới, phạm vi giá của mỗi phần của lưới hình học sẽ theo 1 tỷ lệ với nhau (ví dụ: 1, 2, 4, 8)

Chỉ đầu tư-USDT: Chỉ sử dụng USDT để tạo bot lưới.

Đầu tư-Cả hai: Bạn có thể đầu tư đồng thời hai đồng tiền vào tài khoản của mình để tạo bot lưới (ví dụ: khi bạn chọn cặp giao dịch BTC / USDT, bạn có thể đầu tư đồng thời hai loại tiền điện tử BTC + USDT để tạo Bot giao dịch lưới)

Ví dụ

Lấy cặp giao dịch BTC / USDT làm ví dụ, các thông số được cài đặt là:

Giá trần: 100000 USDT

Giá sàn: 10000 USDT

Lưới: 500

Chế độ lưới: Số học

Tổng đầu tư: 600USDT

Giá của BTC / USDT khi chiến lược, các thông số được tạo: 15883,83USDT

Sau khi bot được tạo thành công, bot sẽ mua một tỷ lệ nhất định ở mức giá hiện tại và đặt lệnh bán cao hơn giá hiện tại; đồng thời bot sẽ giữ một tỷ lệ USDT nhất định để đặt lệnh mua dưới mức giá hiện tại. Bot sẽ liên tục mua thấp và bán cao trong khảong giá, và tích lũy lợi nhuận thường xuyên.

Khi giá tăng trên 100000 USDT hoặc giảm xuống dưới 10000 USDT, bot sẽ bị tạm dừng. Khi giá trở lại khoảng giá, bot sẽ tiếp tục hoạt động.

Giải thích về cụm từ của bot

  • Đầu tư: Số tiền đầu tư khi bot được tạo
  • Tổng lợi nhuận: Lợi nhuận lưới + Lợi nhuận chưa thực hiện
  • Lợi nhuận lưới: Grid bot mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá
  • Lợi nhuận chưa thực hiện: (Chi phí giá hiện tại – giá mua ban đầu) * số lượng coin bot đang giữ
  • Lãi suất Grid hàng năm: [(Lợi nhuận lưới / đầu tư) / (Thời gian bot kéo dài / 365)] * 100%Tổng lãi suất hàng năm: [(Tổng lợi nhuận / đầu tư) / (Thời gian bot kéo dài / 365)] * 100%

Các rủi ro khi dùng bot giao dịch lưới

Nếu giá giảm xuống dưới mức giá giới hạn dưới của khoảng thời gian, bot sẽ không tiếp tục. Khi giá trở lại trên mức giá giới hạn dưới của khoảng thời gian, bot sẽ tiếp tục. Nếu người dùng đặt giá cắt lỗ và nó được được kích hoạt, bot lưới sẽ bị đóng.

Nếu giá vượt quá giá cao nhất của khoảng thời gian, lệnh sẽ không tiếp tục. Khi giá giảm xuống dưới mức giá cao nhất của khoảng thời gian, lệnh sẽ tiếp tục. Nếu người dùng đặt giá chốt lời và giá chốt lời được kích hoạt, bot lưới sẽ bị đóng. Tuy nhiên, vì lý do đã đặt thông số chiến lược, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch trong khi thị trường đang đi lên vì không có vị thế nào.

Việc sử dụng quỹ không hiệu quả, bởi vì bot lưới sẽ đặt lệnh dựa trên khoảng giá và số lượng lưới do người dùng đặt. Nếu người dùng đặt số lượng lưới quá nhỏ và giá dao động giữa 2 lưới (hai phần cách xa nhau) do người dùng đặt, chứ không chạm vào lưới nào,  bot sẽ không tự động đặt lệnh.

Trong quá trình hoạt động của bot lưới, nếu đồng coin đó gặp phải các trường hợp không thể đoán trước được chẳng hạn như bị tạm ngừng hoặc hủy niêm yết, chiến lược lưới sẽ tự động bị tạm dừng.

get free trading bots now