BTC/ETH Moon

BTC / ETH Moon là gì

BTC / ETH Moon là chiến lược được Pionex đề xuất đầu tiên. Sau hơn hai năm kinh nghiệm trên thị trường, với minh chứng khi lợi nhuận cao nhất đã tăng gấp 21 lần. Nói một cách đơn giản, BTC / ETH Moon sử dụng công nghệ bot giao dịch lưới của Pionex. Theo giá thị trường hiện tại mà khuyến nghị một cách thông minh các thông số của BTC / ETH Moon, vì giá sẽ dao động trong phạm vi giá của BTC / ETH Moon, bot sẽ liên tục kiếm được lợi nhuận lưới trong vòng 7 * 24 giờ, và lợi nhuận lưới có thể được rút ra, cho phép số tiền của bạn được sử dụng linh hoạt.

Giải thích các bước tạo BTC / ETH moon và giới thiệu về thông số

Đầu tiên, hãy đăng nhập vào pionex.com. Sau khi bạn mở trang web, có [BTC Moon] [ETH Moon] ở phía bên phải của trang. Lấy [ETH Moon] làm ví dụ; tiếp theo, chúng tôi nhấp vào nút [TẠO] bên cạnh [ETH Moon].

Hệ thống ở đây đã giúp chúng ta hoàn thành cài đặt thông số bot. Chúng ta chỉ cần trượt thanh bên dưới để chọn số vốn đầu tư, sau đó nhấp vào nút [TẠO] để tạo thành công lệnh bot.

Giới thiệu thông số của BTC / ETH moon

  • Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận lưới + Lợi nhuận chưa thực hiện
  • Lợi nhuận lưới = Lợi nhuận được tạo ra bởi bot lưới mua thấp và bán cao
  • Lợi nhuận chưa thực hiện = (giá hiện tại – giá mua) * số lượng coin mà bot đang nắm
  • Lợi nhuận lưới hàng năm = [(Lợi nhuận lưới / đầu tư) / (Thời gian bot kéo dài / 365)] * 100%
  • Tổng lợi nhuận hàng năm = [(Tổng lợi nhuận / đầu tư) / (Thời gian bot kéo dài / 365)] * 100%

Lợi thế cốt lõi của BTC / ETH Moon là hiệu quả kiếm tiền của nó. Nó sẽ không bỏ qua bất kỳ biến động nào trên thị trường và tiếp tục tận dụng các chênh lệch giá. Bạn có thể tận hưởng lợi nhuận chênh lệch giá ổn định và giá theo xu hướng khi giá tăng lên, điều này rất phù hợp với tất cả mọi người.

Câu hỏi thường gặp(FAQ)

Q: Tôi nên làm gì nếu bot bị thua lỗ?
A: Khi bạn tạo bot, bot sẽ sử dụng một phần tiền để mua giao ngay và đặt lệnh bán dựa trên lưới. Vì bot sẽ giữ một số vị thế, các lệnh có thể dao động khi giá tiền tệ biến động. Nhưng chỉ cần bạn có thể nắm giữ nó trong một thời gian dài, thì lỗ cuối cùng cũng sẽ trở thành lãi.

Q: Tỷ lệ sử dụng quỹ của bot có quá thấp không?
A: Vì bot sẽ luôn giữ một phần tiền mặt để săn đáy, phần tiền mặt này sẽ không được sử dụng trong các trường hợp bình thường. Điều này cũng nhằm mục đích kiểm soát rủi ro, để bạn có thể linh hoạt trên thị trường giao dịch. Khi giá giảm xuống, bot sẽ mua cho bạn theo lô.

Q: Các coin được chọn bởi bot có xuống 0 được không?
A: Nói về đồng tiền mã hóa hàng đầu là BTC, giá trị lâu dài của nó có lẽ không cần phải nhắc lại; trong khi đó, ETH cũng có 1 tương lai đầy lạc quan. Nếu bạn tin rằng blockchain sẽ phát triển thịnh vượng, thì bạn sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề xuống 0.

Q: Số tiền đầu tư có thể được thêm vào hoặc khấu trừ sau khi bot được tạo thành công không?
A: Sau khi bot được tạo, bạn không thể thêm hoặc bớt số tiền đầu tư, bạn chỉ có thể phân phối lại số tiền đầu tư bằng cách tắt bot, vì vậy hãy chọn chính xác số tiền đầu tư của bạn trước khi tạo bot.

Q: Có thể sửa đổi các thông số khi bot đang chạy không?
A: Sau khi bot được tạo, bạn sẽ không thể sửa đổi các thông số của bot khi bot đang chạy. Bạn chỉ có thể tạo bot bằng cách tắt bot và đặt lại các thông số.

Q: Tại sao các lệnh của tôi là mBTC / mETH?
A: Do giá BTC / ETH cao, khi số tiền đầu tư của bạn nhỏ hơn 3500USDT, hệ thống sẽ tự động sử dụng mBTC / mETH để đặt lệnh nhằm đạt được tỷ lệ sử dụng vốn cao hơn, 1BTC = 1000mBTC (tương tự với ETH moon).

get free trading bots now