Reverse Grid

Contents1 Reverse Grid là gì2 Khi nào thì thích hợp để sử dụng Reverse Grid3 Cách tạo Reverse Grid4 Ví dụ về việc sử dụng Reverse Grid Bot5 Câu hỏi thường gặp Reverse Grid là gì Trước khi giải thích…

Đòn bẩy Lưới đảo ngược

Contents1 Leveraged Reverse Grid là gì2 Cách sử dụng Leveraged Reverse Grid3 Thiết lập trường hợp4 Các biện pháp phòng ngừa Leveraged Reverse Grid là gì Trước hết, chúng ta hãy xem lại Reverse Grid. Nguyên tắc của Reverse Grid là liên…

Trailing Buy và Trailing Sell

Tại sao bạn cần Trailing Buy và Trailing Sell Bạn đã từng có trải nghiệm sau đây chưa? Sau khi bạn mua coin, giá coin tiếp tục giảm khiến bạn rất chán nản và không mua khi giá thấp hơn; sau khi…

Margin Grid Bot

Contents1 Tại sao bạn cần Margin Grid2 Cách sử dụng Margin Grid3 Giải thích thông số4 Giải thích về cài đặt Nâng cao5 Giải thích các thông số đặt hàng6 Hai mô hình của Margin Grid7 Các biện pháp phòng…

Smart Trade

Contents1 Giao dịch thông minh là gì?2 Tại sao bạn cần Giao dịch thông minh3 Cách sử dụng Smart Trade4 Thị trường (Chế độ tốc độ)5 Cảnh báo rủi ro Giao dịch thông minh là gì? Nói một cách ngắn…

Đòn bẩy lưới Pionex

Contents1 Đòn bẩy lưới là gì2 Cách sử dụng Đòn bẩy lưới3 Thiết lập trường hợp4 Các biện pháp phòng ngừa5 Câu hỏi thường gặp Đòn bẩy lưới là gì Đòn bẩy lưới là một chiến lược giao dịch nâng…

Bot Lưới Vô Cực

Contents1 Tại sao bạn cần Bot Lưới Vô Cực2 Cách sử dụng Bot Lưới Vô Cực của Pionex3 Ví dụ sử dụng Bot Lưới Vô Cực4 Giới thiệu các thông số của Bot Lưới Vô Cực5 Khi nào nên bắt…

Bot Martingale của Pionex

Contents1 Chiến lược Martingale cổ điển2 Bot Martingale của Pionex3 Thiết lập thông số Bot Martingale4 Trang hiển thị Bot Martingale của Pionex5 So sánh Bot Martingale và Bot Giao dịch lưới6 Cách sử dụng trên phiên bản web Chiến…