Pionex Spot-Futures Arbitrage Bot (Chế độ tích cực)

Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trong thị trường tiền điện tử biến động

Thị trường tiền điện tử có nhiều biến động mang lại cho hầu hết các nhà đầu đầu tư có rủi ro cao và lợi nhuận cao ấn tượng. Thật bình thường khi thấy một đồng coin tăng lên đến 20% và sau đó tiến đến mức điều chỉnh 20% vào ngày hôm sau. Vì vậy, rất nhiều người đang sử dụng Arbitrage bot để nắm bắt những biến động này. Ngoài thị trường giao ngay, nhiều sàn giao dịch cũng cung cấp các hợp đồng tương lai vĩnh viễn cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy gấp 125 lần, khiến thị trường tiền điện tử càng trở nên biến động.

Mặt khác, sự kém hiệu quả giữa mỗi thị trường tạo cho chúng ta rất nhiều cơ hội để kinh doanh chênh lệch giá. Thật dễ dàng để đạt được 15% ~ 50% APR với các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá và tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra sự chênh lệch giá từ những sự thiếu hiệu quả này.

Kết quả trông tuyệt vời phải không?

Trước khi nói về cách nắm bắt cơ hội chênh lệch giá, trước tiên hãy để tôi giới thiệu cơ bản về hợp đồng tương lai vĩnh viễn.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?

Không giống như hợp đồng tương lai truyền thống, hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có ngày hết hạn, do đó các nhà giao dịch có thể giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn giống như giao dịch giao ngay. Đó là một trong những lý do chính khiến hợp đồng tương lai vĩnh viễn trở nên phổ biến trong cộng đồng tiền điện tử.

Thông thường, các hợp đồng tương lai truyền thống thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý. Khi thanh toán, giá hợp đồng hội tụ với giá giao ngay và tất cả các vị thế mở sẽ hết hạn.

Vì các hợp đồng tương lai vĩnh viễn không bao giờ thanh toán theo cách truyền thống, các sàn giao dịch cần một cơ chế để đảm bảo rằng giá tương lai và giá chỉ số hội tụ một cách thường xuyên. Cơ chế này còn được gọi là Tỷ lệ tài trợ.

Tỷ lệ tài trợ đóng một vai trò thiết yếu trong cơ hội kinh doanh chênh lệch giá mà chúng ta sẽ thảo luận trong phần tiếp theo.

Tỷ lệ tài trợ là gì

Tỷ lệ tài trợ đảm bảo rằng giá tương lai và giá chỉ số hội tụ thường xuyên.

Vì vậy, khi một hợp đồng tương lai vĩnh viễn được giao dịch với mức giá cao hơn giá thị trường giao ngay, các vị thế mua phải trả tiền cho vị thế bán do tỷ lệ tài trợ dương. Ngược lại, các vị thế bán trả tiền cho vị thế mua nếu giá tương lai đang giao dịch dưới giá chỉ số.

Giá chỉ số bao gồm giá trung bình của tài sản, theo các thị trường giao ngay chính và khối lượng giao dịch tương đối của chúng.

Các sàn giao dịch không tính phí tài trợ. Nó được trả tiền ngang hàng.

Hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử thích giữ một vị thế mua hơn là một vị thế bán, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có vị thế mua cần phải trả tỷ lệ tài trợ cho những người có vị thế bán.

Vì vậy, đây là cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Chúng tôi có thể giữ một vị thế bán trên thị trường kỳ hạn vĩnh viễn và mua số tiền tương tự trên thị trường giao ngay, bảo hiểm cho tổng đầu tư của chúng tôi. Khoản đầu tư của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường do vị thế trung lập với thị trường nhưng nhận được tỷ lệ tài trợ với vị thế bán của chúng tôi trong các hợp đồng tương lai vĩnh viễn.

Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá giao ngay là gì?

Tóm lại, giữ một vị thế bán trên thị trường kỳ hạn vĩnh viễn trong khi giữ cùng một lượng vị thế trên thị trường giao ngay. Kinh doanh chênh lệch giá với vị thế trung lập với thị trường và nhận tỷ lệ tài trợ cứ sau 8 giờ.

Tỉ lệ tài trợ bao gồm hai thành phần: lãi suất và phí bảo hiểm . Lãi suất cố định ở mức 0,01% mỗi 8 giờ và phí bảo hiểm thay đổi tùy theo chênh lệch giá giữa giá hợp đồng vĩnh viễn và giá hợp đồng.

Theo dữ liệu lịch sử về tỷ lệ tài trợ ETH trên một cuộc trao đổi, tỷ lệ này luôn ở mức tích cực trong 6 tháng qua. Và nó cao hơn khi giá tăng thể hiện trong biểu đồ dưới. Nếu chúng tôi có thể nhận được tỷ lệ tài trợ 0,2% mỗi ngày, thì hiệu suất cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá này sẽ là 36,5% APR!

Với dữ liệu lịch sử, nó ổn định và gần như không có rủi ro đối với chênh lệch giá từ tỷ lệ tài trợ. Tiếp theo, chúng ta hãy thảo luận về cách tự thực hiện chênh lệch giá.

Hướng dẫn cho Giao dịch chênh lệch giá giao ngay

Giả sử chúng ta có 10000 USDT cho giao dịch chênh lệch giá tương lai giao ngay trong khi giá bitcoin là 10000 USDT. Đây là cách chúng tôi sẽ làm:

 1. Chuyển 5000 USDT vào tài khoản tương lai và 5000 USDT còn lại vào tài khoản giao dịch.
 2. Mua 0,5 BTC (5000USDT) trên thị trường giao ngay và bán 0,5 BTC trên thị trường tương lai vĩnh viễn với 5000 USDT của bạn
 3. Nếu tỷ lệ tài trợ hiện tại là 0,05% ngay trước khi tính phí, thì bạn sẽ nhận được 2,5 USDT.
  0,5 * 10000 * 0,05% = 2,5 USDT
 4. Nếu tỷ lệ tài trợ duy trì ở mức 0,05%, chúng tôi có thể nhận được 3 lần một ngày, có nghĩa là 27,375% APR
  2,5 * 3 * 365 = 2737,5 USDT
  2737,5 / 10000 * 100% = 27,375%

Để tăng lợi tức hàng năm, hãy tận dụng đòn bẩy trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Nếu chúng tôi giữ vị thế bán với đòn bẩy gấp đôi, thì chúng tôi có thể mua 0,6666 BTC với 6666 USDT trong khi bán 0,6666 BTC với 3333 trên thị trường kỳ hạn vĩnh viễn.

Chúng tôi sẽ nhận được thêm 33% phí tài trợ (3,333 USDT) so với đòn bẩy 1x
0,666 * 10000 * 0,05% = 3,333 USDT

Hiệu suất tăng lên 36,46% APR với đòn bẩy gấp đôi; 41,0625% APR với đòn bẩy gấp 3 lần!

Bên cạnh việc sử dụng đòn bẩy cao hơn với vị thế bán của bạn và kiểm tra danh sách đồng coin có tỷ lệ tài trợ cao hơn, chênh lệch giá giữa giá tương lai và giá chỉ số cũng nên được xem xét.

Khoảng cách giá giữa giá tương lai và giá giao ngay

Khoảng cách giá không phải lúc nào cũng là một con số cố định giữa giá tương lai và giá giao ngay. Nó sẽ dẫn đến một số lợi nhuận nếu khoảng cách thấp hơn khi bạn chuẩn bị dừng bot và chịu một số lỗ nếu khoảng cách cao hơn.

Nhưng nó không nhiều lắm, bạn có thể bù đắp khoản lỗ đó trong vòng 2 ~ 3 thu nhập tỷ lệ tài trợ. Nếu bạn quan tâm đến chênh lệch giá, bạn có thể kiếm được một số lợi nhuận từ chênh lệch giá.

 • Đừng bắt đầu kinh doanh chênh lệch giá nếu khoảng cách chênh lệch giá là âm.
 • Kết thúc chiến lược chênh lệch giá của bạn và đóng các vị thế của bạn khi khoảng cách thấp hơn hoặc âm.
 • Thông thường, khoảng chênh lệch thường nằm trong khoảng từ -1% đến 1%.

Giao dịch chênh lệch giá giao ngay là một chiến lược đơn giản mà các nhà giao dịch có thể thực hiện theo cách thủ công, nhưng tốt hơn nên sử dụng một công cụ để mở các vị trí và đóng các vị trí do sự biến động.

Những rủi ro cho Arbitrage Bot là gì?

Có một số rủi ro khi thực hiện giao dịch chênh lệch giá giao ngay theo cách thủ công mà bạn cần biết trước.

 1. Bạn không thể giảm vị thế của mình trên thị trường giao ngay trong khi tự động  giảm đòn bẩy xảy ra đối với vị thế tương lai của bạn.
 2. Giá tăng nhanh chóng và bạn bị thanh lý trên vị thế bán của mình khiến bạn không thể đóng vị thế tương lai của mình trước.

Hai ví dụ trên cho chúng ta thấy vị trí trung lập với thị trường của chúng ta sẽ bị phá vỡ như thế nào trong các điều kiện thị trường cụ thể. Để loại bỏ những rủi ro trên, Pionex cung cấp một bot cho giao dịch chênh lệch giá giữa giao ngay- tương lai. Dưới đây là cách bot sẽ đối phó với những rủi ro tiềm ẩn:

 1. Bot sẽ nhận diện hai vị thế của bạn trong thị trường giao ngay và thị trường tương lai và duy trì vị trí trung lập với thị trường ngay cả khi xảy ra trường hợp tự động giảm đòn bẩy (ADL).
 2. Bot sẽ đóng vị thế tương lai của bạn 5% trước giá thanh lý. Để bạn không bị thanh lý và phải trả phí thanh lý.

Pionex Arbitrage Bot

Pionex tính phí 10% lợi nhuận từ bot chênh lệch giá giao ngay trong tương lai. Một nửa lợi nhuận sẽ được đưa vào quỹ Arbitrage SAFU dành cho người dùng bot đăng ký chênh lệch giá. Thêm chi tiết trong thông báo .

Bước 1. Mở pionex.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấp vào bot chênh lệch giá Spot-Futures ở phía bên phải của trang.

Bước 2. Chọn đồng tiền mục tiêu và đòn bẩy ưa thích cho chênh lệch giá. Nhấp vào nút thả xuống bên cạnh đồng tiền để dẫn bạn đến danh sách được sắp xếp theo tỷ lệ tài trợ hiện tại.

Bước 3. Điền số tiền đầu tư và bấm tạo bot. Nó sẽ tự động chuyển một số tiền của bạn vào tài khoản tương lai của bạn và tạo vị thế trên thị trường giao ngay và thị trường tương lai.

Bước 4. Nếu bạn muốn đóng bot, chỉ cần nhấp vào nút tắt ở phía trên bên phải của bot. Nó sẽ đóng vị thế và trả lại tất cả khoản đầu tư của bạn vào USDT.

5 mẹo để sử dụng Bot giao dịch tiền điện tử

 1. Đừng chuyển đổi giữa các đồng tiền quá thường xuyên. Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải trả một số phí giao dịch khi bắt đầu và đóng bot.
 2. Miễn là tỷ lệ tài trợ vẫn ở mức dương, hãy giữ cho bot hoạt động trong ít nhất 1 ~ 2 tuần. Nhưng bạn vẫn có thể tắt nó bất cứ lúc nào bạn muốn.
 3. Một bot chênh lệch giá với một đồng coin tại một thời điểm. Bạn có thể tự do nạp thêm tiền đầu tư hoặc rút ra bất kỳ lúc nào.
 4. Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Mua bán chênh lệch 2 ~ 3 đồng tiền cùng lúc sẽ tốt hơn.
 5. Tốt hơn là bắt đầu bot khi khoảng cách giá tương lai cao hơn giao ngay; đóng cửa bot trong khi khoảng cách giá thấp hơn hoặc âm.

get free trading bots now