Đòn bẩy lưới Pionex

Đòn bẩy lưới là gì

Đòn bẩy lưới là một chiến lược giao dịch nâng cao hơn dựa trên giao dịch lưới bot thông thường. Nó sử dụng đòn bẩy để khuếch đại khoản đầu tư của bạn và do đó tăng thu nhập của bạn.
Ví dụ: nếu bạn có kế hoạch đầu tư 100 USDT vào một bot đòn bẩy lưới và chọn đòn bẩy 3X, thì điều đó tương đương với việc bạn đầu tư 300 USDT để tạo bot lưới (200 USDT được cho bạn vay bởi pionex) và khoản đầu tư thực tế của bạn chỉ là 100USDT, thu nhập từ lưới được tạo ra từ 300USDT này, vì vậy nó đã đạt được lợi nhuận gấp 3 lần.

Cách sử dụng Đòn bẩy lưới

Đầu tiên, bạn hãy mở pionex.com, sau đó bạn có thể tìm thấy bot Đòn Bẩy Lưới ở phía bên phải của trang web, tại đây chúng ta nhấp vào nút [TẠO] để sang trang cài đặt thông số bot.

Lưu ý: Hiện tại chỉ một số cặp giao dịch hỗ trợ Đòn bẩy lưới, trong đó BTC và ETH có thể hỗ trợ đòn bẩy lên đến 5 lần và các loại tiền tệ khác có thể hỗ trợ đòn bẩy lên tới 3 lần.

Giải thích các cài đặt

Giá trần: Khi giá cao hơn đường lưới cao nhất, sẽ không có thêm vị thế nào được mở.
Giá sàn: Khi giá thấp hơn đường lưới thấp nhất, sẽ không có thêm vị thế nào được mở.
Lưới: Số lượng lệnh giới hạn tương ứng từ khoảng cách giá trần tới giá sàn.
Mức đòn bẩy đầu tư: số tiền dự kiến ​​sẽ được đầu tư vào Bot đòn bẩy lưới (Vốn tự có + Vốn đi vay).
Quỹ có thể vay: Tổng số tiền có sẵn để vay hiện tại trên nền tảng.
Lãi suất hàng ngày hiện tại: lãi suất cho vay hiện tại trên thị trường theo thời gian thực.
Giá thanh lý ước tính: Nếu giá tiền giảm xuống mức giá thanh lý ước tính, bot sẽ thực hiện thanh lý bắt buộc để kiểm soát rủi ro.

Giải thích về cài đặt nâng cao

Giá kích hoạt: Khi giá đạt đến mức giá này, lệnh bot sẽ được kích hoạt để tạo.
Cắt lỗ: Khi giá giảm xuống mức giá này, lệnh bot sẽ tự động bị đóng và tài sản mà bot mượn sẽ được trả lại.
Chốt lời: Khi giá tăng đến mức giá này, lệnh bot sẽ tự động bị đóng và tài sản mà bot mượn sẽ được trả lại.
Kiểm soát trượt giá: thông qua cài đặt tham số để kiểm soát độ lệch giá trung bình của giao dịch mở ban đầu và giá tại thời điểm đặt lệnh trong một phạm vi tỷ lệ phần trăm nhất định. (Do sự biến động lớn của thị trường tiền điện tử, khi các nhà giao dịch đang giao dịch, giá giao dịch cuối cùng thường không phù hợp với giá khi đặt lệnh. Lúc này, bạn có thể kiểm soát sự trượt giá bằng cách mở lệnh giới hạn giá)
Chế độ lưới-Số học: khi tạo chiến lược lưới, mỗi lưới có mức chênh lệch giá bằng nhau. (ví dụ: 1, 2, 3, 4)
Chế độ lưới-Hình học: Khi tạo chiến lược lưới, mỗi lưới đều có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau. (ví dụ: 1, 2, 4, 8)

Giải thích các thông số đặt lệnh

  • Đầu tư: Số tài sản được đầu tư khi bot đòn bẩy lưới được tạo
  • Tổng lợi nhuận: Lợi nhuận lưới + Lợi nhuận chưa ghi nhận
  • Lợi nhuận lưới: Lợi nhuận Đòn bẩy lưới mua thấp và bán cao kiếm được bằng kinh doanh chênh lệch giá
  • Lợi nhuận chưa ghi nhận: (Giá hiện tại – vị thế giá lúc mua) * số lượng token bot đang tích lũy.
  • Grid hàng năm: [(Lợi nhuận lưới / số tiền đầu tư) / (Thời gian tạo bot / 365)] * 100%
  • Tổng hàng năm: [(Tổng lợi nhuận / đầu tư) / (Thời gian tạo bot / 365)] * 100%

Thiết lập trường hợp

Đặt đòn bẩy lưới ETH / USDT, phạm vi giá được đặt thành 1000-10000, số lượng lưới là 100 và chế độ số học.
Vốn sở hữu 200USDT, chọn đòn bẩy 5X, lúc này tổng số tiền đầu tư sẽ thay đổi.
Khi giá ETH dao động trong khoảng giá 1000-10000, bạn có thể đạt được doanh thu lưới gấp năm lần.

Các biện pháp phòng ngừa

Quỹ có thể vay cho biết số tiền có sẵn để cho vay trong nhóm quỹ hiện tại. Nếu số tiền trong quỹ không đủ, bạn sẽ không thể tạo bot lưới có đòn bẩy.
Phần quan trọng nhất của đòn bẩy lưới là cài đặt bội số đòn bẩy. Trước khi điền số tiền đầu tư, bạn cần đặt bội số đòn bẩy. Sau khi hoàn tất cài đặt, số tiền có thể đầu tư tối đa của bạn sẽ được điều chỉnh theo bội số đòn bẩy mà bạn đã đặt. Số tiền tối đa có thể đầu tư = vốn riêng + vốn vay, có nghĩa là nếu bạn chọn đòn bẩy 2X, một nửa trong số đó thuộc về vốn của chính bạn và nửa còn lại là số tiền bạn đã vay.
Để tạo đòn bẩy lưới, bạn cần trả một số tiền lãi nhất định (thu một lần mỗi giờ). Cách tính lãi sẽ được tính dựa trên lãi suất hàng ngày hiện tại của thị trường. ).
Một thông số khác cần đặc biệt chú ý là giá thanh lý ước tính. Khi giá tiền giảm xuống mức giá thanh lý ước tính, cơ chế thanh lý sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, lợi thế của đồn bẩy lưới so với giao dịch đòn bẩy là lợi nhuận lưới kiếm được từ đòn bẩy lưới sẽ trở thành tiền ký quỹ của bạn, do đó, tính an toàn của đòn bẩy lưới cao hơn nhiều so với giao dịch đòn bẩy.

Câu hỏi thường gặp

Q: Tại sao Đòn bẩy lưới không thể rút lợi nhuận?
A: Bởi vì các bot như Đòn bẩy lưới, Ký quỹ Lưới và Đòn bẩy lưới ngược cần phải vay tài sản để làm đòn bẩy và các bot không hỗ trợ nó để ngăn ngừa rủi ro thanh lý sau khi rút lợi nhuận.

Q: Có thể sửa đổi các thông số đặt hàng sau khi tạo đòn bẩy không?
A: Sau khi bot được tạo thành công, bạn không thể sửa đổi phạm vi giá, chế độ lưới, lưới và các thông số khác. Các thông số duy nhất có thể được sửa đổi ở đây là giá cắt lỗ và chốt lời.

Q: Lãi suất do Đòn bẩy lưới trả có được tự động khấu trừ vào tổng lợi nhuận không?
A: Mỗi lần tiền lãi được trả bởi Đòn bẩy lưới sẽ được tự động khấu trừ từ lợi nhuận chưa tính và tổng lợi nhuận = lợi nhuận chưa thực hiện + lợi nhuận lưới, vì vậy cuối cùng nó sẽ được thể hiện trong tổng lợi nhuận của bạn.

Q: Nếu Đòn bẩy lưới của tôi bị buộc phải thanh lý, liệu tất cả tài sản trong tài khoản Pionex của tôi có bị mất không?
A: Không. Bởi vì tài sản bạn đầu tư vào Đòn bẩy lưới độc lập với các tài sản khác trong tài khoản của bạn, ngay cả khi Đòn bẩy lưới của bạn bị buộc phải thanh lý, nó sẽ không ảnh hưởng đến các tài sản khác trong tài khoản của bạn.

Q: Khi tôi đóng Đòn bẩy lưới, tôi đã chọn để lại số coin để bán, nhưng bot vẫn giúp tôi bán số coin đó. Lý do là gì?
A: Bởi vì một số tài sản do Đòn bẩy lưới nắm giữ là tài sản mà bạn đã vay từ nền tảng. Khi bot bị đóng, trước tiên bạn cần trả lại các tài sản này, vì vậy điều này sẽ xảy ra.

get free trading bots now