Bot Giới Hạn Dừng của Pionex

Giới hạn dừng là gì

Bot Giới hạn dừng có nghĩa là giá kích hoạt và giá đặt lệnh sau khi kích hoạt và số lượng đặt lệnh được đặt từ trước. Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, bot sẽ đặt lệnh với giá đã đặt trước ..

Ví dụ: giá hiện tại của ETH là 2990USDT, và 3000USDT là mức kháng cự. Khi bạn tin rằng nếu giá có thể vượt qua ngưỡng kháng cự thì giá sẽ tiếp tục tăng, và bạn muốn mua thêm khi giá đạt đến 3000USDT. Nhưng bạn không thể tập trung vào thị trường trong 24 giờ. Lúc này, bạn có thể sử dụng bot Giới hạn dừng để thực hiện ý tưởng của mình.

Cách sử dụng Giới hạn dừng

Vui lòng mở pionex.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn, sau đó vui lòng chọn bot “Giới hạn dừng” ở phía bên phải của trang.

Sau khi tìm thấy bot “Giới hạn dừng”, vui lòng nhấp vào nút “TẠO” để vào trang thiết lập thông số.

  • Giá kích hoạt: Khi “giá thị trường” đạt đến “giá kích hoạt” do người dùng đặt, giá sẽ được kích hoạt và lệnh sẽ được đặt.
  • Giá mua / bán: Sau khi giá kích hoạt được kích hoạt, lệnh sẽ được đặt ở mức giá hoa hồng.
  • Số lượng mua / bán: số lượng lệnh được đặt sau khi kích hoạt.

Khi lệnh được hoàn thành, Bot sẽ được kích hoạt và thứ tự lịch sử của các lệnh Giới hạn dừng có thể được xem trong phần “lịch sử”. Các lệnh “Giới hạn dừng” chưa thực hiện có thể bị hủy bất kỳ lúc nào.

Ví dụ

Các trường hợp sử dụng “Giới hạn dừng (Bán)”

Lấy ETH / USDT làm ví dụ: bạn mua 10 ETH với giá 3000USDT và giá khoảng 2950USDT làm mức hỗ trợ. Nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ, nó có thể tiếp tục giảm và bạn cần phải dừng lỗ kịp thời. Sau đó, bạn có thể đặt lệnh bán với 10 ETH khi giá đạt 2900USDT.

Các trường hợp sử dụng “Giới hạn dừng (Mua)”

Lấy ETH / USDT làm ví dụ: giá hiện tại của ETH là 3000USDT và giá ETH gần 3100 USDT là mức kháng cự thông qua phân tích các chỉ báo. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, nó có thể tiếp tục tăng. Sau đó, bạn có thể đặt lệnh mua 10 ETH khi giá tăng lên 3110USDT.

get free trading bots now