TP/SL (Take Profit/Kar Al – Stop Loss/Zarar Durdur)

TP/SL (Take Profit/Kar Al – Stop Loss/Zarar Durdur)

Bu makalede anlatılan TP/SL’yi kullanmak için, lütfen uygulamanızı 2.1.6.7 sürümüne veya daha üstüne güncelleyin (sürümü “Ayarlar -> Hakkında” bölümünden kontrol edebilirsiniz).

TP/SL (Kar Al/Zarar Durdur) emirleri iki modu destekler:

Tüm pozisyon: Tetikleme fiyatına ulaşıldığında, tüm pozisyon market fiyatında kapatılır.

Kısmi pozisyon: Tetikleme fiyatına ulaşıldığında kapatılacak miktarı belirleyebilirsiniz ve sadece o miktar market fiyatında kapatılır.
TP/SL emirlerini hem bir sipariş verirken hem de mevcut bir pozisyonda ayarlayabilirsiniz.

Sipariş Verirken TP/SL:

Varsayılan olarak, bir sipariş verirken tüm pozisyon modu kullanılır.

Kısmi pozisyon modunu kullanmak istiyorsanız, yukarıdaki resimde “Gelişmiş” üzerine tıklayın ve “Kısmi pozisyonu” seçeneğini seçin:

Mevcut Bir Pozisyonda TP/SL:

Not: Hem TP hem de SL aynı anda ayarlanırsa ve bunlardan biri tetiklenirse, diğeri otomatik olarak iptal edilir.

Adım Adım TP/SL Nasıl Ayarlanır

Adım adım TP/SL stratejisi kurmak için Kısmi pozisyon modunu kullanabilirsiniz.

Örnek:

Varsayalım ki şu an 0.06 ETH miktarında uzun bir ETHUSDT pozisyonunuz var ve mevcut fiyat 1673 USDT. Adım adım TP elde etmek için üç TP emri ayarlamak istiyorsunuz:

1. Fiyat 1800 USDT’ye ulaştığında, 0.015 ETH TP.

2. Fiyat 1900 USDT’ye ulaştığında, 0.015 ETH TP.

3. Fiyat 2000 USDT’ye ulaştığında, tüm pozisyonu kapat.

İşlem:

1 – “TP/SL” üzerine tıklayın:

2 – İlk TP emrini, tetikleme fiyatını 1800 olarak ayarlayarak, Kısmi pozisyon modunu ve 0.015 miktarını kullanarak ayarlayın.

3 – Ayarladıktan sonra, TP/SL sayfasında görüntülenecektir.

4 – Yukarıdaki resimdeki “TP Ekle”ye tıklayarak, ikinci TP emrini tetikleme fiyatını 1900 olarak ayarlayarak ve Kısmi pozisyon modunu kullanarak 0.015 miktarıyla ekleyin.

5 – Son olarak, Tüm pozisyon modunu kullanarak, tetikleme fiyatını 1950 olarak ayarlayarak üçüncü TP emrini ekleyin. Bu emir tetiklendiğinde tüm pozisyonu kapatacaktır.

6 – Bunları ayarladıktan sonra, üç TP emriniz tetiklemelerine göre üstten alta doğru sıralanır. Mevcut fiyata daha yakın tetikleme fiyatına sahip emirler önce tetiklenir. İşlem aşağıdaki gibidir:

1 – Fiyat 1.800 USDT’ye yükseldiğinde, TP emri 1 tetiklenecektir. Emir gerçekleştirildikten sonra, pozisyon miktarı 0.06 – 0.015 = 0.045 ETH olacaktır.

2 – Fiyat 1850 USDT’ye yükseldiğinde, TP emri 2 tetiklenecektir. Emir gerçekleştirildikten sonra, pozisyon miktarı 0.045 – 0.015 = 0.03 ETH olacaktır.

3 – Fiyat 1950 USDT’ye yükseldiğinde, TP emri 3 tetiklenecek ve pozisyon tamamen kapatılacaktır.

SSS

Neden bazı TP/SL emirleri pasif durumda?

TP/SL emirleri öncelik sırasına göre gerçekleştirilir, mevcut fiyata daha yakın olan emirler daha yüksek önceliğe sahiptir. Daha yüksek önceliğe sahip TP/SL emirleri, pozisyonu tamamen kapatmak için yeterli olduğunda, sonraki emirler pasif hale gelir.

Örnek:

Varsayalım ki ETHUSDT’de 1.800 USDT’de mevcut fiyatla 3 ETH’lik uzun bir pozisyonunuz var ve 3 SL emri ayarladınız:

1. Tetikleme fiyatı = 1.700 U; Miktar = 1 ETH

2. Tetikleme fiyatı = 1.600 U; Miktar = 2 ETH

3. Tetikleme fiyatı = 1.500 U; Miktar = 1 ETH

İlk iki SL emri mevcut fiyata daha yakın ve daha yüksek önceliğe sahiptir. Tetiklendiğinde, tüm pozisyonu (3 ETH) kapatmak için yeterlidirler. Sonuç olarak, üçüncü SL emri pasif hale gelir.

Ancak, pasif durumda olmak, SL emrinin iptal edildiği anlamına gelmez. Pozisyon tamamen kapatılmadan önce pozisyonunuzu artırırsanız, örneğin, ikinci SL emri tetiklenmeden önce pozisyonu 4 ETH’e çıkarırsanız, üçüncü SL emri artık pasif olmayacaktır çünkü ilk iki emir pozisyonu tamamen kapatmak için yeterli değildir.

Pozisyon büyüklüğüm, piyasa emri için belirlenen maksimum miktarı aşıyorsa, “Tüm pozisyon” TP/SL emrim nasıl gerçekleştirilir?

Sistem, tüm pozisyon kapatılana kadar TP/SL emrini tekrar sunar. Ancak piyasa emri gerçekleştirmesi nedeniyle fiyat farklılıkları oluşabilir.

SL emrim olmasına rağmen neden pozisyonum likide edildi?

Bir olasılık, zarar kes tetikleme fiyatınızın likidasyon fiyatına çok yakın olmasıdır. Piyasa şiddetli dalgalanmalar yaşadığında, fiyat önce zarar kes fiyatına ulaşmayabilir; ancak doğrudan likidasyon fiyatına ulaşabilir, bu da pozisyonun likide edilmesine ve zarar kesin başarısız olmasına neden olabilir.

Başka bir olasılık, zarar kes emri için tetikleme fiyatı olarak son fiyatı kullanmanızdır. Likidasyon, işaret fiyatı tarafından tetiklendiği için, işaret fiyatı en son fiyat tarafından tetiklenen zarar kes emrinden önce likidasyonu tetikleyebilir.

Likidasyonu önlemek için, zarar kes fiyatınızı likidasyon fiyatına çok yakın ayarlamamaya dikkat etmeniz önerilir. Ayrıca, zarar kes emriniz varken bile likidasyon riskini azaltmak için “işaret fiyatı”nı tetikleme fiyatı olarak kullanmanız tavsiye edilir.

İşte zarar kes emirleri için tetikleme fiyat türünü nasıl ayarlayabileceğiniz:

Tetikleme fiyatı seçiminde “Son Fiyat” mı yoksa “Gösterge Fiyatı” mı kullanılacağına karar vermek için kullanım senaryolarına göre nasıl seçim yapılacağını öğrenmek için lütfen “Son Fiyatı” veya Gösterge Fiyatı”nı TP/SL için Nasıl Seçeriz? başlıklı bölüme göz atın.

get free trading bots now