İndex Fiyatı

İndeks Fiyatı

İndeks fiyatı, temel varlığın piyasa üzerindeki fikir birliği sağlanan fiyatını temsil eder. Bu fiyat, Pionex, Binance, Bitfinex, Gate.io, OKX, Coinbase, Huobi ve MEXC gibi birçok spot borsadan alınan verilerin ağırlıklı ortalamasından türetilir; bu veriler, veri kullanılabilirliği ve ağırlık faktörlerine dayalı olarak ayarlanır. Veri kullanılabilirliği testi, verinin zamanında ve geçerliliğini değerlendirmeyi içerir. Kullanılabilirlik testini geçen referans borsalarının alıntı fiyatları, işlem hacmine göre ağırlıklı olarak hesaplanır. Sonuç olarak, her işlem çifti için indeks fiyatı, çeşitli büyük spot borsalardan alıntı fiyatlarını ayarlanmış ağırlıklarıyla çarparak hesaplanır.

Hesaplama Formülü

Geçerli fiyat sayısı >= 3 ise:

• Referans olarak medyan değeri M alınır (veri sayısı çift ise, ortadaki iki değerin ortalaması alınır)

• Belirli bir borsadan gelen fiyat, Px, (1 + 3%) * M’den büyükse, Px = (1 + 3%) * M olarak ayarlanır

• Belirli bir borsadan gelen fiyat, Px, (1 – 3%) * M’den küçükse, Px = (1 – 3%) * M olarak ayarlanır

• İndeks fiyatı = Tüm geçerli verilerin ağırlıklı ortalaması

Geçerli fiyat sayısı 2 ise:

• İndeks fiyatı = Tüm geçerli verilerin ortalaması

Geçerli fiyat sayısı 1 ise:

• İndeks fiyatı = Bu geçerli veri noktası