Grid Alım/Satım

Grid Alım/Satım

Grid alım/satım, bir tıklamayla belirli bir fiyat aralığı içinde birden fazla emirle pozisyon açmanıza yardımcı olmak için kullanılır.

Örneğin, 1796-1800 USDT fiyat aralığında her biri 1 ETH için 5 emir yerleştirmek istiyorsanız, fiyatları 1796, 1797, 1798, 1799 ve 1800 USDT olarak belirleyebilirsiniz. Üst sınır fiyatını 1800, alt sınır fiyatını 1796, “Gridler”i (yani emir sayısı) 5 ve “Her bir grid”i (yani her bir emir için miktar) 1 ETH olarak ayarlayabilirsiniz ve şekilde gösterildiği gibi “Aritmetik” (Aritmetik ve Geometrik arasındaki fark nedir?) seçebilirsiniz:

Sistemimiz, şekilde gösterildiği gibi 1800 USDT’den başlayarak ve fiyatı her seferinde 1 USDT azaltarak 1796 USDT’ye kadar 5 emir vermenize yardımcı olacaktır:

SSS

“Aritmetik” ve “Geometrik” arasındaki fark nedir?

• “Aritmetik”: İki ardışık emir arasındaki fiyat farkı aynıdır.

• “Geometrik”: İki ardışık emir arasındaki fiyat oranı aynıdır.

Örneğin, bu parametreye göre:

• Üst limit fiyatı: 1800 USDT

• Alt limit fiyatı: 800 USDT

• Gridler: 3

• Her bir grid: 1 ETH

Eğer “Aritmetik” seçersek, aşağıdaki 3 emir verilecektir:

1. 1 ETH’yi 1800 USDT fiyatından al.

2. 1 ETH’yi 1300 USDT fiyatından al.

3. 1 ETH’yi 800 USDT fiyatından al.

  1. Emir ile 2. emir arasındaki fiyat farkı 1800 – 1300 = 500 USDT’dir.
  1. Emir ile 3. emir arasındaki fiyat farkı 1300 – 800 = 500 USDT’dir.

Bu “Aritmetik” demektir, yani ardışık emirler arasındaki fiyat farkı aynıdır.

Eğer “Geometrik” seçilirse, aşağıdaki gibi 3 emir üretilecektir:

1. 1 ETH’yi 1800 USDT fiyatından al.

2. 1 ETH’yi 1200 USDT fiyatından al.

3. 1 ETH’yi 800 USDT fiyatından al.

  1. Emir ile 2. emir arasındaki fiyat oranı 1800 / 1200 = 1.5’tir.
  1. Emir ile 3. emir arasındaki fiyat oranı 1200 / 800 = 1.5’tir.

Bu “Geometrik” demektir, yani ardışık emirler arasındaki fiyat oranı aynıdır.