Fonlama Ücreti

Fonlama Ücreti

Fonlama ücret mekanizması sürekli kontratların işlem fiyatını temel varlığın spot fiyatına bağlar.

Fonlama Ücreti = Pozisyon Değeri * Fonlama Oranı

Varsayalım ki fonlama ödemeleri her 8 saatte bir gerçekleşir:

• Fonlama ücreti, alıcılar ve satıcılar arasında her 8 saatte bir doğrudan takas edilir. Fonlama oranı pozitif olduğunda, uzun pozisyon sahipleri kısa pozisyon sahiplerine ödeme yapar. Fonlama oranı negatif olduğunda, kısa pozisyon sahipleri uzun pozisyon sahiplerine ödeme yapar.

• Bir yatırımcı fonlama ücreti hesaplama zamanında pozisyon taşıyorsa, fonlama ücreti öder veya alır. Fonlama oranını ve bir sonraki fonlama ücreti hesaplama zamanını işlem arayüzünde kontrol edebilirsiniz.

Fonlama ücreti tahsilatı karmaşıklığı nedeniyle, gerçek tahsilat süresi 1 dakikalık bir sapma gösterebilir. Lütfen gerçek tahsilat süresine göz atın. Kullanıcılar, pozisyonu tahsilat süresi boyunca tutuyorlarsa yalnızca fonlama ücreti ödemeli veya almalıdırlar. Pozisyon, ücret tahsil edilmeden önce kapatılırsa, herhangi bir fonlama ücreti ödenmesine gerek yoktur.

Örneğin, trade arayüzü, fonlama ücretinin 08:00:00 UTC’de tahsil edileceğini gösteriyorsa ve pozisyonu 08:00:03 UTC’de kapatırsanız, fonlama ücreti henüz tahsil edilmemiş olabilir, bu nedenle fonlama ücreti ödemeniz veya almanız gerekmez. Veya 08:00:59 UTC’de bir pozisyon açarsanız, tahsilat süresindeki sapma nedeniyle hala fonlama ücreti ödemeniz veya almanız gerekebilir.

Fonlama Ücreti Nasıl Hesaplanır

Fonlama Ücreti = Pozisyon Değeri * Fonlama Oranı

Fonlama oranı iki bölümden oluşur: faiz oranı farkı ve prim endeksi.

Pionex her 5 saniyede bir prim endeksini hesaplar ve daha sonra her N* saatte (ortalama değeri P) hesaplar.

N* = Fonlama Aralığı. Eğer fonlama ücreti hesaplama her 8 saatte bir gerçekleşirse, o zaman N = 8. Eğer fonlama ücreti her 1 saatte bir gerçekleşirse, o zaman N = 1.

Fonlama Oranı (F) = Ortalama Prim Endeksi (P) + sınırlama(Faiz Oranı Farkı (I) – Ortalama Prim Endeksi (P), %0.05, -%0.05)

Burada: sınırlama(değer, maksimum, minimum), değeri minimum alt sınırına ve maksimum üst sınırına kırpmak anlamına gelir, yani,

• Eğer değer < minimum ise, minimum değeri döndür.

• Eğer değer > maksimum ise, maksimum değeri döndür.

• Aksi takdirde, değeri döndür.

Bu nedenle, (I-P) +/- %0.05 aralığında ise, o zaman F = P + (I-P) = I. Başka bir deyişle, fonlama oranı faiz oranı farkına eşit olacaktır.

Hesaplanan fonlama oranı, yatırımcının Pozisyon Değerine uygulanacak ve ödenecek veya alınacak ilgili fonlama ücreti, ödeme vaktinde hesaplanacaktır.

Faiz Oranı Farkı (I) = (Kote Edilen Para Birimi Günlük Faiz Oranı – Baz Para Birimi Günlük Faiz Oranı) / Fonlama Oranı Frekansı

– Fonlama Oranı Sıklığı = 24 / Fonlama Aralığı

get free trading bots now