Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Girdiğim emir neden kayboldu?

Olası nedenler:

1. Likide edilen pozisyonunuz likidasyon sistemi tarafından devralınmıştır. Bu noktada, işlem çifti için tüm pozisyonlar kapatıldığından sistem, o işlem çifti için tüm emirleri iptal edecektir.
2. Tüm pozisyonunuzun marj oranı %100’e ulaşmıştır, bu da likidasyon sürecini tetiklemiştir. Sistem, donmuş marjları serbest bırakmak için tüm vadeli işlem emirlerini iptal edecektir.
3. Sistem, kullanılabilir hesap öz kaynağınızın mevcut marj gereksinimlerini karşılayamayacağını tespit ettiğinde (limit emirleri de marj gerektirir), sistem marj gereksinimlerini azaltmak için en yüksek marj gereksinimine sahip işlem çifti için tüm emirleri iptal edecektir.
Likidasyonun Tanıtımı

Neden TP/SL emirim belirlenen tetikleme fiyatına ulaştığında tetiklenmedi?

Çoğu durumda, tetikleme fiyatına ulaşıldığında TP/SL emri tetiklenecektir. Ancak çok nadir durumlarda, fiyat tetikleme fiyatına ulaşır ve anında tersine dönerse, sistem bunu algılayamayabilir ve TP/SL emri tetiklenmeyebilir.
TP/SL’ye Giriş