Pionex Dual Investment คืออะไร

อะไรคือ Dual investment ใน Pionex

Dual Investment อนุญาติให้คุณสามารถที่จะซื้อต่ำ ในราคาและวันที่คุณต้องการ คุณสามารถที่จะได้รับกำไรที่สูงสำหรับ สินทรัพย์ Dual investment เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีโครงสร้างหลักการในการป้องกัน จะขึ้นอยู่กับการซื้อขาย คุณสามารถเลือกสินทรัพย์ เหรียญที่ลงทุน จำนวนทุน และวันที่ได้รับผลตอบแทน ผลตอบแทนของคุณจะถูกส่งให้ในเหรียญที่ลงทุนหรือเหรียญอื่น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ราคาชำระ (Settlement Price) ต่ำ/สูง กว่าราคาเป้าหมาย (Target Price) และถึงวันกำหนดส่ง

  • ราคาถึงเป้าหมายเมื่อ Settlement Price > Target Price 
  • ราคาไม่ถึงเป้าหมายเมื่อ Settlement Price ≤ Target Price 

คุณจะได้รับ USDT คืน เมื่อถึงราคาเป้าหมาย คุณจะได้รับ เป็นเหรียญอื่นกลับถ้าราคาไม่ถึงราคาเป้าหมาย แต่ละผลิตภัณฑ์จะมี วันที่กำหนด เราจะใช้ราคาเฉลี่ยจากตลาดในช่วง 30 นาทีสุดท้ายก่อน 16:00 (UTC+8) ในวันกำหนดส่ง ให้เป็น Settlement Price)

*โปรดมั่นใจว่าคุณเข้าใจผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงก่อนการลงทุน

ลงทุนใน Dual investment ทำได้อย่างไร ?

  • ลงชื่อเข้าใช้ใน Pionex และกดที่ “Earn” ด้านบนของหน้าต่าง
  • เลือก เหรียญที่จะลงทุน
  • เลือกระยะเวลาในการลงทุน

ยืนยันรายละเอียดการลงทุน แล้วกด “BUY”

ใส่จำนวนทุนและรอจนกว่าคำสั่งหมดอายุ

รอรับทุนของคุณและกำไร

คำนวณผลตอบแทนอย่างไร

เมื่อ ถึง Target Price ทุนของคุณและกำไรที่จะได้จะถูกเปลี่ยนเป็น USDT ที่ราคาเป้าหมายในวันที่เปลี่ยนเป็น USDT 

ตัวอย่าง 1 : ลงทุน BTC สำหรับ BTC-USDT Dual Investment

Target Price : 60,000
วันกำหนดส่ง : 1 ตุลาคม 2021
ROI : 0.6%
APR : 31.29%
เหรียญที่ลงทุน : BTC

สมมติให้ปัจจุบันเป็น 24 กันยายน ราคา BTC คือ 48,000 และผู้ใช้งานเลือกลงทุน 40,000 USDT ใน Dual-currency ในระยะเวลา 1 สัปดาห์

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2021

เหตุการณ์ 1 : ถ้า Settlement Price ของ BTC ในวันนั้นต่ำกว่า Target Price ที่ 40,000 USDT ผู้ใช้งานจะได้รับ 0.6% ของ BTC ซึ่งจะเป็น (40,000/40,000) * (1+0.6%)BTC = 1.1066 BTC 

เหตุการณ์ 2 : ถ้า Settlement Price ของ BTC สูงกว่า Target Price 40,000 USDT ในตอนสุดท้ายผู้ใช้งานจะได้รับ 0.6% ของ USDT ซึ่งจะเป็น 40,000 * (1+0.6%)USDT = 40,240 USDT 

หลังจาดที่คำสั่งหมดอายุ ผู้ใช้งานจะได้รับ 0.6% เป็นกำไร สิ่งเดียวที่ไม่แน่นอนคือเหรียญที่จะได้รับคืน ซึ่งจะอยู่กับ BTC/USDT settlement price ในเวลาของการหมดอายุของผลิตภัณฑ์ 

ความหมาย

Investment Currencyสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์ Dual investment
Settlement Currency เหรียญที่คุณจะได้รับเมื่อคำสั่งหมดอายุ มันไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือ USDT แต่ละผลิตภัณฑ์จะชำระเป็นอะไรขึ้นอยู่กับ Target Price
Delivery Dateเป็นวันกำหนดที่จะชำระ การส่งคืนจากคำสั่งจะทำอย่างอัตโนมัติไปยังบัญชีของคุณในวันดังกล่าวหลัง 16:00 (UTC+8)
ROIกำไรคืนจากการลงทุน จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และจะถูกใช้ในการคำนวณจำนวนของ Settlement
APRจะถูกคำนวนให้เป็น ผลตอบแทนในหนึ่งปี ถ้าซื้อต่อเนื่องใน yield ที่ให้ตลอดทั้งปี Annualized Yield = Yield/(Expiry Date – Today)*365*ระยะเวลาการถือจะถูกคือเป็น milliseconds
Target Priceเป็นราคาเป้าหมาย ในวันที่หมดอายุ Settlement Price จะถูกเปรียบเทียบกับราคาเป้าหมาย
Settlement Price ราคาโดยเฉลี่ยของ Settlement Index ในระยะเวลา 30 นาทีสุดท้ายก่อน 16:00 (UTC+8) ของวันที่หมดอายุ
Settlement Indexจะถูกรับค่ามาจาก 7 กระดานเทรดชั้นนำ ที่มี BTC-USD ซึ่งจะมี Bittrex, Bitstamp, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit, and LMAX Digital

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : เวลาสุดท้ายที่จะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ Dual investment ? 
คำตอบ : โปรดชำระผลิตภัณฑ์ก่อนเวลา 15:00 (UTC + 8) ของวัน Settlement

คำถาม : ความแตกต่างระหว่าง Dual Investment และ Covered Gain ? 
คำตอบ : Covered Gain ไม่สามารถลงทุนเป็น Stable coin (ต.ย. USDT) Dual investment สามารถที่จะซื้อได้ทั้ง Stable coin และ เหรียญ คริปโทเคอร์เรนซี ที่ต้องการ

คำถาม : ลงทุนต่ำสุดเท่าไหร่?
คำตอบ : อ้างถึงเหรียญที่ต้องการลงทุน
100 USDT, BUSD, USDC / 0.001 BTC / 0.01ETH / 20XRP / 0.2SOL / 20ADA / 0.1BNB / 0.5 FTT / 50XML

คำถาม : มีค่าธุรกรรมหรือไม่ ? 
คำตอบ : ไม่มี

คำถาม : Dual investment สามารถ รับผลตอบแทนหรือถอนก่อนวัน settle ได้หรือไม่
คำตอบ : หลังจากที่ทำคำสั่ง จะไม่สามารถยกเลิกหรือรับผลตอบแทนจนกว่าจะถึง Settlement date หลังจากที่ถึงวันที่กำหนด ทุนของคุณจะเข้าอยู่ในบัญชีการเทรดของคุณ

คำถาม : ความเสี่ยงของ Dual Investment คืออะไร ? 
คำตอบ : เมื่อกล่าวถึงกฎของ Dual Investment ก็คือความไม่แน่นอนของ settlement currency โดยที่จะขึ้นอยู่กับ settlement price ว่าถึง Target price ในวันที่กำหนดส่งหรือไม่

  •  ความเสี่ยงในการลงทุนด้วย BTC ถ้ามีการขึ้นอย่างรวดเร็ว เหรียญ BTC ที่ถือจะถูกขายเป็น USDT ที่ Target Price 
  • ความเสี่ยงในการลงทุน USDT ถ้ามีการตกของตลาด ถือ USDT ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น BTC ที่ Target Price (ถึงแม้ว่า BTC จะมีราคาต่ำกว่า Target Price)