อะไรคือ เลเวอเรจ โทเคน (Leveraged Tokens) ?

เมื่อเปรียบเทียบกับการเทรดมาร์จิ้นแบบดั้งเดิม Leveraged Tokens จะให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทน leveraged โดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยบกับความเสี่ยงในการ Liquidation และลดความซับซ้อนการบริหาร leveraged position ดังนั้น Leveraged Tokens จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนทุกคนตั้งแต่เริ่มเปิดให้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ความจำกัด Leveraged Tokens แบบดั้งเดิม โดยเฉพาะภาวะแรงฉุดจากความผันผวน (Volatility drag) เนื่องจาก กระดานเทรด ย่อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าให้กับผู้ใช้งาน Pionex ได้ปล่อยผลิตภัณฑ์ leveraged tokens ใหม่ คือ Pionex leveraged tokens เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

1. อะไรคือ Pionex Leveraged Tokens

เหมือนกับ Leveraged Tokens แบบเดิม Pionex Leveraged Tokens สามารถเสนอ leveraged exposure ที่สูง และมีระบบกลไกในการปรับสมดุล (Rebalancing mechanism) Pionex Leveraged Tokens จะเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย leverage แทนที่จะใช้ leverage แบบคงที่

2. เรียกชื่อของ leverage tokens อย่างไร

ชื่อของ Pionex leverage tokens จะยังคงใช้ตรรกะเดียวกับ leverage tokens แบบเดิม โดยจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ “Coin + Leverage + Long/Short” ตัวอย่างเช่น BTC3L แปลว่า BTC x 3 Long, BTC3S แปลว่า BTC x 3 Short ใน Pionex จะมี leveraged Tokens ดังนี้ BTC3L, BTC3S, BTC1S, ETH3L, ETH3S และ ETH1S และ Pionex จะเพิ่มตัวเลือกมากขึ้นในอนาคต

3. ตัดสินใน leverage อย่างไร ?

การเปลี่ยนแปลง leverage ของ Pionex Leveraged Tokens ที่ผันผวนในช่วงหนึ่งตามราคาคริปโตเคอร์เรนซี การปรับสมดุลจะทำให้เกิดขึ้นถ้า leverage เกินขอบเขตหนึ่ง ในทิศทางนี้ Pionex Leverage Token ไม่เพียงจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการล้างพอร์ต(Liquidation) แต่ยังลดผลกระทบจาก volatility drag

เพื่อที่จะทำความเข้าใจการทำงานของการเปลี่ยนแปลงการ leverage คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการคำนวณ leverage ก่อน

ถ้าคุณซื้อ long BTC x 3 ใน การเทรดมาร์จิ้น ยิ่งราคาเพิ่มมากขึ้น leverage ก็จะน้อยลงตาม ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาตก leverage ก็จะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตอนที่คุณสร้างคำสั่ง โดยมีสมการการคิดดังนี้

Leverage= current price* the leverage of the order/ {the price of the order + the leverage of the order*(current price- the price of the order)}

สมการดูยาก แต่ถ้าจะง่ายต่อการทำความเข้าใจจากตัวอย่าง

ตัวอย่าง คุณเปิด leveraged แบบเดิม ที่ x 3 Long BTC เมื่อราคาที่ 10,000 USDT การ leverage ก็จะเป็น 3x=10,000 * 3 / {10,000 + 3*(10,0000-10,000)} ; เมื่อราคาขึ้นไป 11,000 USDT leverage ก็จะลดลง = 11,000 *3 /{10,000 +3*(11,000-10,000)} = 33,000/13,000 = 2.5385x

4. การทำงานกลไกการปรับสมดุลทำอย่างไร ?

ความแตกต่างหลัก ระหว่าง Pionex Leveraged Tokens กับ Traditional Leveraged Tokens คือ ความแตกต่างระหว่างกลไกการปรับสมดุล รายละเอียดที่สำคัญของการปรับสมดุลคือ การเพิ่มหรือลด ที่แสดงเพื่อบรรลุเป้าหมาย leverage ( Leverage ที่คุณเลือกตอนสร้างคำสั่ง) และกลไกการปรับสมดุลคือ ข้อบังคับที่จะทำให้เกิดการปรับสมดุล

กลไกการปรับสมดุลของ Traditional Leverage Tokens คือ เมื่อตลาด spot ราคาเปลี่ยน 10% ทุกๆ 0:02 a.m.

กลไกการปรับสมดุลของ Pionex Leverage Tokens คือ

 1. 2X Long Pionex Leverage Tokens เมื่อ leverage ผันผวนระหว่าง 1.6x – 3.5x การปรับสมดุลจะไม่ทำงาน เมื่อ leverage เกินกว่าระยะนี้ Pionex Leveraged Tokens จะปรับสมดุลกลับไปเป็น 2x 
 • สมมติให้ ราคา BTC ใน spot เป็น 10,000 USDT แล้วราคาที่จะปรับสมดุล เป็น α ดังนั้น
  • สมดุลของ 2L leveraged tokens จะทำงาน α จำเป็นต้อง 2α /(2α -10,000)=1.6 หรือ 2α /(2α -10,000) = 3.5 ดังนั้น α = 13333.33 (+33.33%) หรือ α = 7,000 (-30%)
 1. 3X Long Pionex Leveraged Tokens เมื่อ leverage ผันผวนระหว่าง 2.2x – 4.8x การปรับสมดุลจะไม่ทำงาน เมื่อ leverage เกินกว่าระยะนี้ Pionex Leveraged Tokens จะปรับสมดุลกลับเป็น 3x
 • สมมติให้ ราคา BTC ใน spot เป็น 10,000 USDT แล้วราคาที่จะปรับสมดุล เป็น α ดังนั้น
  • สมดุลของ 3L leveraged tokens จะทำงาน α จำเป็นต้อง 3α /(3α -20,000)=2.2 หรือ 3α /(3α -20,000) = 4.8 ดังนั้น α = 12,222.22 (+22.22%) หรือ α = 8,421.05 (-15.79%)
 1. 1X Short Pionex Leveraged Tokens เมื่อ leverage ผันผวนระหว่าง 0.7x – 1.5x การปรับสมดุลจะไม่ทำงาน เมื่อ leverage เกินกว่าระยะนี้ Pionex Leveraged Tokens จะปรับสมดุลกลับเป็น 1x
 • สมมติให้ ราคา BTC ใน spot เป็น 10,000 USDT แล้วราคาที่จะปรับสมดุล เป็น α ดังนั้น
  • สมดุลของ 1S leveraged tokens จะทำงาน α จำเป็นต้อง α /(20,000-α)=0.7 หรือ α /(20,000-α) = 1.5  ดังนั้น α = 8,235.29 (-17.65%) หรือ α = 12,000 (+20%)
 1. 2X Short Pionex Leveraged Tokens เมื่อ leverage ผันผวนระหว่าง 1.2x – 3.5x การปรับสมดุลจะไม่ทำงาน เมื่อ leverage เกินกว่าระยะนี้ Pionex Leveraged Tokens จะปรับสมดุลกลับเป็น 2x
 • สมมติให้ ราคา BTC ใน spot เป็น 10,000 USDT แล้วราคาที่จะปรับสมดุล เป็น α ดังนั้น
  • สมดุลของ 2S leveraged tokens จะทำงาน α จำเป็นต้อง 2α /(10,000-2(α-10,000))=1.2 หรือ 2α /(10,000-2(α-10,000))= 3.5  ดังนั้น α = 8,181.82 (-18.18%) หรือ α = 11,666.67 (+16.67%)
 1. 3X Short Pionex Leveraged Tokens เมื่อ leverage ผันผวนระหว่าง 1.8x – 4.8x การปรับสมดุลจะไม่ทำงาน เมื่อ leverage เกินกว่าระยะนี้ Pionex Leveraged Tokens จะปรับสมดุลกลับเป็น 3x
 • สมมติให้ ราคา BTC ใน spot เป็น 10,000 USDT แล้วราคาที่จะปรับสมดุล เป็น α ดังนั้น
  • สมดุลของ 3S leveraged tokens จะทำงาน α จำเป็นต้อง 3α /(40,000-3α)=1.8 หรือ  3α /(40,000-3α)=4.8  ดังนั้น α = 8,571.43 (-14.29%) หรือ α = 11,034.48 (+10.34%)
5. ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ? 

ค่าทำเนียม Pionex Leveraged Tokens จะเท่ากับ Traditional Leveraged Tokens โดยจะถูกตัดออกจาก ราคา leverage token 0.03% ต่อวัน หมายความว่า ราคาของ leveraged token จะลดลง 0.03% ทุกวัน ณ 16:00 (UTC)

6. ข้อได้เปรียบของ Pionex Leveraged Tokens?

Pionex Leveraged Tokens มีข้อได้เปรียบดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการเกิด Liquidation เหมาะสำหรับมือใหม่ 
 • ได้กำไรมาก และขาดทุนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ การเทรดมาร์จิ้น
 • ลดผลกระทบจาก volatility drag เหมาะสำหรับสำหรับ Grid Trading และเครื่องมือการเทรด อื่น

เมื่อรวบรวมข้อมูลตลาดแล้วดูความได้เปรียบที่เกิดขึ้น

(ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมธุรกรรมและ ค่าธรรมเนียมFunding)

 • ตลาดทิศทางเดียว

ถ้าคุณติดตามตลาดคริปโตเคอร์เรนซี คุณจะทราบว่า ราคา Bitcoin ตกอย่างรุนแรงไปที่ 3,000 ดอลลาร์ ในวัน 12 มีนาคม แล้วก็ปรับขึ้น 40%+ จากราคาที่ตก

จากที่กล่าวมา โดยจะใช้ตัวอย่างสองตัวเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของ Pionex Leverage Tokens สมมติให้ราคา Bitcoin อยู่ที่ 10,000 USDT และ 1) ตกลง 35% เป็น 6,500 USDT ; 2)แล้วขึ้น 35% ไปที่ 13,500 USDT เมื่อ BTC อยู่ที่ 10,000 USDT เราจะใช้ 10,000 USDT เพื่อลงทุนใน spot BTC, 3x Long BTC(margin trading) และ Pionex Leveraged Token BTC3L

1) เมื่อราคา Bitcoin ตก 6,500 USDT

2) เมื่อราคา Bitcoin ขึ้น 13,500 USDT

เราสามารถที่จะความแตกต่าง leverage ของ Pionex Leveraged Tokens สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานขาดทุนน้อยและหลีกเลี่ยง liquidation เมื่อเกิดการตก ของราคาอย่างรุนแรง และเมื่อราคาขึ้นเยอะ ก็สามารถช่วยให้ได้รับกำไรมากขึ้น

 • ตลาด Sideways

อย่างที่เห็นประสิทธิภาพการทำงานก่อนหน้านี้ของ Bitcoin ที่ 10,000 USDT สิ่งนี้คือ ระดับแนวต้านและราคาที่วิ่งไปกลับในราคานี้ แล้วอะไรคือผลกระทบของ “back-and-forth friction” ที่เกิดขึ้นบน Leveraged

Tokens และ Pionex Leverage Tokens?

ถ้าราคา Bitcoin ผันผวนระหว่าง 10,000 USDT – 11,000 USDT และเราใช้ 10,000 USDT ในการลงทุนใน Grid Trading bot ใน spot BTC, 3x Long BTC (Margin Trading) และ Pionex Leveraged Token BTC3L เมื่อราคา BTC คือ 10,000 USDT อย่างที่เราทราบกัน Grid Trading Bot ทำงานบนพื้นฐานของ “High throw bargain – hunting” ดังนั้นหลังจาก 8 arbitrages มูลค่ารวมของสินทรัพย์จะเป็นดังนี้

เมื่อเราเห็นราคาที่ผันผวนในระยะที่น้อย (sideways market) ถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย volatility drag ที่เกิดจาก กลไกการปรับสมดุลจาก Traditional Leveraged Tokens ก็ยังจะทำให้ผู้ใช้งานขาดทุน และการขาดทุนเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นในระยะที่ยาว เช่น ไตรมาศ หรือปี

Pionex Leveraged Tokens จะทำงานเมื่อ ราคาผันผวนในระยะที่น้อยเนื่องจาก ความเปลี่ยนแปลง leverage ระหว่าง 2.2x – 4.8x ซึ่งสามารถลดผลกระทบจาก volatility drag และเพิ่มกำไรจาก leverage exposure และนี้คือเหตุผลที่ Pionex Leverage Tokens เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องมือ Grid Trading 

Pionex Leveraged Token + Grid Trading Bot

Grid trading เหมาะสำหรับตลาด ตลาดแกว่งและตลาดช่วงขาขึ้น และช่วงเวลาที่ตลาดแกว่งและกำไรของกริทแสดงเป็นผลบวก ซึ่งยิ่งช่วงเวลาที่ตลาดแกว่งนานเท่าไหร กำไรของ กริทก็มากเท่านั้น

Pionex Leverage Token + Grid Trading Bot จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับมากขึ้นจากการทำ leveraged และราคาที่ผันเปลี่ยน ในเวลาเดียวกัน ก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อราคาหลุดจากช่วงปกติ

7. คำเตือนจากความเสี่ยง

เมื่อราคาของ Pionex Leveraged Tokens ตกต่ำกว่า 0.05 หรือเมื่อราคาผันผวนอย่างมากต่ำกว่า 0.05 กลไกของ reverse split จะทำงาน reverse split multiples จะอยู่ที่ 20,30 ,50 เท่า , อื่นๆ โดยจะใช้ 50 เท่า เป็นตัวอย่าง ก่อนจะเกิด reverse split สมมติให้ ผู้ใช้งานถือ 1,000 leveraged tokens โดยมีมูลค่าสุทธิของเหรียญอยู่ที่ 0.03 สินทรัพย์ที่มีคือ 30 USDT หลังจาก reverse split ผู้ใช้งานจะถือ leveraged tokens 20 เหรียญ (1,000/50 = 20) มูลค่าสุทธิของเหรียญคือ 1.5 (0.03*50 = 1.5) สินทรัพย์ที่มีคือ 30 USDT reverse split จะไม่ส่งผลต่อสินทรัพย์ รวม แต่ะจะลดจำนวนเหรียญ ดังนั้น จึงไม่แนะนำที่จะจะซื้อเหรียญตอนที่มีมูลค่าสุทธิที่ต่ำ ราคาสามารถตกอย่างต่อเนื่องจาก reverse split

เมื่อความลึกของตลาด future ตื้นกว่า Pionex leveraged token ที่ถือกว่าอย่างมาก เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง slippage ที่เกินจากการสมดุลและส่งผลต่อการสูญเสียต่อผู้ถือเหรียญ อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ การสมดุลจะไม่สามารถไปถึง target leverage 

Pionex Leveraged Token สามารถที่จะเลี่ยงการเกิด liquidation แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิผพลาดในตลาดและราคา เพิ่มขึ้น/ลดลง ในทิศทางตรงกันข้าม คุณจะขาดทุนมาก ถึงแม้ราคาจะกลับมาที่ระดับปกติอีกครั้ง เนื่องจากกลไกการสมดุล ราคาจำเป็นที่ต้อง เพิ่มขึ้น/ลดลง มากขึ้นเพื่อที่จะครอบคลุมจากที่เสียไป

ดั้งนั้น Pionex Leveraged Tokens จะเหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้น ในขณะที่การลงทุนระยะยาวจะเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุน อีกทั้ง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทั้ง Long และ Short ขาดทุนในเวลาเดียวกันในช่วงที่มีการผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง โปรดให้ความสนใจในการเสี่ยงในการลงทุน

การรวมพาร์ ( Reverse split machanism)

เป็นกลไกในการปรับสมดุลของ Leveraged Tokens เมื่อราคาลดลงต่ำกว่า 0.05 เปรียบเสมือนการรวมพาร์เพื่อให้ราคาเหรียญกลับมาจุดใกล้เคียงเดิม โดยจะเป็นการคูนและหารแบบย้อนกลับ 20,30 หรือ 50 เป็นต้น

ตัวอย่าง
สมมุติ ถือเหรียญ Leveraged Tokens

1,000 เหรียญ ราคา 0.03 มูลค่า 30 USDT
ราคา 0.03 ต่ำกว่า 0.05 อยู่ในเงื่อนไข
กลไก Reverse split  เริ่มทำงาน
จำนวนเหรียญ 1,000 เหรียญ
จะเหลือเพียง20 เหรียญ (1000/50=20)
มูลค่าสุทธิของโทเค็นคือ 1.5 ( 0.03*50=1.5)

มูลค่ายังคง 30 USDT การ Reverse spilt จะไม่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ทั้งหมด แต่จะลดจำนวนตำแหน่งที่ถือไว้

*ดังนั้นเมื่อราคาเหรียญเข้าใกล้ 0.05 ให้ระมัดระวังเพราะราคา Tokens สามารถลดลงอย่างต่อเนื่องจากกลไกนี้ ซึ่งหากเกิด Reverse Spilt บอทจะทำการปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากกลไกดังกล่าว

Pionex Leveraged Token อาจจะไม่มีความเสี่ยงในการถูก Liquidation แต่ถ้าคุณตัดสินตลาดผิดและราคาเพิ่มขึ้น/ลดลงไปในทิศทางตรงกันข้าม คุณอาจสูญเสียจำนวนมาก แม้ว่าราคาจะกลับสู่ช่วงปกติอีกครั้ง เนื่องจากกลไกการปรับสมดุล ราคาก็ต้องเพิ่มขึ้น/ลดลงมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการขาดทุน

ดังนั้น Pionex Leveraged Token จึงเหมาะสมกว่าสำหรับการลงทุนระยะสั้น ในขณะที่การถือครองระยะยาวจะเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุน นอกจากนี้ อาจมีสถานการณ์ที่ทั้ง Long และ Short Leveraged Token สูญเสียพร้อมกันในความผันผวนที่รุนแรง ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ