Pionex

Máy tính quy đổi Horizen sang VND

Giá hiện tại của ZEN (Horizen) là 251,039.9688 VND. Máy tính Pionex ZEN giúp bạn quy đổi ZEN của bạn thành bất kỳ đồng tiền nào mà bạn muốn một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Hãy thử dùng nó ngay hôm nay!

Quy đổi ZEN sang VND

ZEN
Từ
VND
Sang
Hoán đổi ZEN sang VND trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá ZEN

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng ZEN bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Horizen sang VND phổ biến🔥

Horizen(ZEN)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
0.05762343 ZEN14.466 ₫19.852 ₫123.243 ₫
0.0719 ZEN18.050 ₫24.771 ₫153.777 ₫
1 ZEN251.040 ₫344.521 ₫2.138.760 ₫
3 ZEN753.120 ₫1.033.563 ₫6.416.279 ₫
42 ZEN10.543.679 ₫14.469.886 ₫89.827.907 ₫
50 ZEN12.551.998 ₫17.226.055 ₫106.937.985 ₫
100 ZEN25.103.997 ₫34.452.110 ₫213.875.970 ₫
170 ZEN42.676.795 ₫58.568.587 ₫363.589.149 ₫
500 ZEN125.519.984 ₫172.260.550 ₫1.069.379.850 ₫
1000 ZEN251.039.969 ₫344.521.100 ₫2.138.759.700 ₫
2000 ZEN502.079.938 ₫689.042.200 ₫4.277.519.400 ₫
5000 ZEN1.255.199.844 ₫1.722.605.500 ₫10.693.798.500 ₫
10000 ZEN2.510.399.688 ₫3.445.211.000 ₫21.387.597.000 ₫
30000 ZEN7.531.199.064 ₫10.335.633.000 ₫64.162.791.000 ₫
100000 ZEN25.103.996.882 ₫34.452.110.000 ₫213.875.970.000 ₫
153000 ZEN38.409.115.229 ₫52.711.728.300 ₫327.230.234.100 ₫

Giá coin Horizen Hôm Nay - Giá Hiện Tại của ZEN sang VND

Giá hiện tại của Horizen (ZEN) là 251,039.9688 VND. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của ZEN và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Horizen to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng ZEN không?

Đồng Horizen là gì?
Horizen (ZEN) là một mạng blockchain zero-knowledge, được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng node lớn nhất trong không gian tiền điện tử. Giá hiện tại của 1 Horizen (ZEN) là 251,039.9688 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 7,137,249.8266 VND.
0,5 ZEN bằng bao nhiêu VND?
Giá hiện tại của 1 ZEN bằng 251,039.9688 VND. Bạn có thể tính toán và chuyển đổi 0,5 ZEN sang VND bằng Pionex Calculator.
1 Zen có giá bao nhiêu?
Giá hiện tại của Zen là 251,039.9688 VND. Pionex Calculator có thể giúp bạn tính toán và quy đổi 1 Zen sang VND dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.