Máy tính quy đổi Horizen sang VND

Giá hiện tại của ZEN (Horizen) là 220,648.1133 VND. Máy tính Pionex ZEN giúp bạn quy đổi ZEN của bạn thành bất kỳ đồng tiền nào mà bạn muốn một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Hãy thử dùng nó ngay hôm nay!

Quy đổi ZEN sang VND

ZEN
Từ
VND
Sang
Hoán đổi ZEN sang VND trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá ZEN

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng ZEN bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Horizen sang VND phổ biến🔥

Horizen(ZEN)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
0.05762343 ZEN12.715 ₫19.441 ₫99.698 ₫
0.0719 ZEN15.865 ₫24.258 ₫124.399 ₫
1 ZEN220.648 ₫337.385 ₫1.730.167 ₫
3 ZEN661.944 ₫1.012.155 ₫5.190.500 ₫
42 ZEN9.267.221 ₫14.170.166 ₫72.667.005 ₫
50 ZEN11.032.406 ₫16.869.245 ₫86.508.340 ₫
100 ZEN22.064.811 ₫33.738.490 ₫173.016.679 ₫
170 ZEN37.510.179 ₫57.355.433 ₫294.128.354 ₫
500 ZEN110.324.057 ₫168.692.450 ₫865.083.395 ₫
1000 ZEN220.648.113 ₫337.384.900 ₫1.730.166.790 ₫
2000 ZEN441.296.227 ₫674.769.800 ₫3.460.333.580 ₫
5000 ZEN1.103.240.567 ₫1.686.924.500 ₫8.650.833.950 ₫
10000 ZEN2.206.481.133 ₫3.373.849.000 ₫17.301.667.900 ₫
30000 ZEN6.619.443.400 ₫10.121.547.000 ₫51.905.003.700 ₫
100000 ZEN22.064.811.334 ₫33.738.490.000 ₫173.016.679.000 ₫
153000 ZEN33.759.161.341 ₫51.619.889.700 ₫264.715.518.870 ₫

Giá coin Horizen Hôm Nay - Giá Hiện Tại của ZEN sang VND

Giá hiện tại của Horizen (ZEN) là 220,648.1133 VND. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của ZEN và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Horizen to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng ZEN không?

Đồng Horizen là gì?

Horizen (ZEN) là một mạng blockchain zero-knowledge, được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng node lớn nhất trong không gian tiền điện tử. Giá hiện tại của 1 Horizen (ZEN) là 220,648.1133 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 6,402,768.3031 VND.

0,5 ZEN bằng bao nhiêu VND?

Giá hiện tại của 1 ZEN bằng 220,648.1133 VND. Bạn có thể tính toán và chuyển đổi 0,5 ZEN sang VND bằng Pionex Calculator.

1 Zen có giá bao nhiêu?

Giá hiện tại của Zen là 220,648.1133 VND. Pionex Calculator có thể giúp bạn tính toán và quy đổi 1 Zen sang VND dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.