Máy tính quy đổi Horizen sang USD

Giá hiện tại của ZEN (Horizen) là 9.2867 USD. Máy tính Pionex ZEN giúp bạn quy đổi ZEN của bạn thành bất kỳ đồng tiền nào mà bạn muốn một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Hãy thử dùng nó ngay hôm nay!

Quy đổi ZEN sang USD

ZEN
Từ
USD
Sang
Hoán đổi ZEN sang USD trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá ZEN

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng ZEN bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Horizen sang USD phổ biến🔥

Horizen(ZEN)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
0.05762343 ZEN0,54 $0,82 $4,20 $
0.0719 ZEN0,67 $1,02 $5,24 $
1 ZEN9,29 $14,20 $72,82 $
3 ZEN27,86 $42,60 $218,46 $
42 ZEN390,04 $596,40 $3.058,44 $
50 ZEN464,34 $710,00 $3.641,00 $
100 ZEN928,67 $1.420,00 $7.282,00 $
170 ZEN1.578,74 $2.414,00 $12.379,40 $
500 ZEN4.643,37 $7.100,00 $36.410,00 $
1000 ZEN9.286,73 $14.200,00 $72.820,00 $
2000 ZEN18.573,46 $28.400,00 $145.640,00 $
5000 ZEN46.433,66 $71.000,00 $364.100,00 $
10000 ZEN92.867,32 $142.000,00 $728.200,00 $
30000 ZEN278.601,97 $426.000,00 $2.184.600,00 $
100000 ZEN928.673,22 $1.420.000,00 $7.282.000,00 $
153000 ZEN1.420.870,02 $2.172.600,00 $11.141.460,00 $

Giá coin Horizen Hôm Nay - Giá Hiện Tại của ZEN sang USD

Giá hiện tại của Horizen (ZEN) là 9.2867 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của ZEN và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Horizen to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng ZEN không?

Đồng Horizen là gì?

Horizen (ZEN) là một mạng blockchain zero-knowledge, được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng node lớn nhất trong không gian tiền điện tử. Giá hiện tại của 1 Horizen (ZEN) là 9.2867 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 6,402,768.3031 USD.

0,5 ZEN bằng bao nhiêu USD?

Giá hiện tại của 1 ZEN bằng 9.2867 USD. Bạn có thể tính toán và chuyển đổi 0,5 ZEN sang USD bằng Pionex Calculator.

1 Zen có giá bao nhiêu?

Giá hiện tại của Zen là 9.2867 USD. Pionex Calculator có thể giúp bạn tính toán và quy đổi 1 Zen sang USD dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.