Máy tính quy đổi Zcash sang USD

Giá hiện tai của ZEC (Zcash) là 29.5918 USD. Máy tính Pionex ZEC cung cấp giá và dữ liệu giao dich mới nhất. Có hơn 3000 đồng tiền điện tử trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vì vậy bạn có thể chuyển đổi ZEC của mình thành bất kỳ tài sản nào khác chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Quy đổi ZEC sang USD

ZEC
Từ
USD
Sang
Hoán đổi ZEC sang USD trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá ZEC

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng ZEC bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Zcash sang USD phổ biến🔥

Zcash(ZEC)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
0.001 ZEC0,03 $0,05 $0,18 $
0.01 ZEC0,30 $0,54 $1,83 $
0.05 ZEC1,48 $2,69 $9,14 $
0.1 ZEC2,96 $5,38 $18,27 $
0.12 ZEC3,55 $6,46 $21,92 $
0.2 ZEC5,92 $10,77 $36,54 $
0.5 ZEC14,80 $26,92 $91,35 $
0.7 ZEC20,71 $37,68 $127,89 $
1 ZEC29,59 $53,83 $182,70 $
2.4 ZEC71,02 $129,19 $438,48 $
3 ZEC88,78 $161,49 $548,10 $
10 ZEC295,92 $538,30 $1.827,00 $
25 ZEC739,79 $1.345,75 $4.567,50 $

Giá coin Zcash Hôm Nay - Giá Hiện Tại của ZEC sang USD

Giá hiện tại của Zcash (ZEC) là 29.5918 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của ZEC và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Zcash to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng ZEC không?

1 ZEC bằng bao nhiêu Đô la?

Giá hiện tại của 1 ZEC là 29.5918 USD. Bạn có thể tính toán và chuyển đổi ZEC sang USD bằng Pionex Calculator chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản.

0,1 ZEC bằng bao nhiêu USD?

Giá hiện tại của 1 ZEC bằng 29.5918 USD. Bạn có thể tính toán và chuyển đổi 0,1 ZEC sang USD bằng Pionex Calculator.

0,5 ZEC bằng bao nhiêu USD?

Giá hiện tại của 1 ZEC là 29.5918 USD. Bạn có thể tính toán và chuyển đổi 0,5 ZEC sang USD bằng Pionex Calculator.