Máy tính quy đổi Tezos sang USD

Giá hiện tai của XTZ (Tezos) là 1.019 USD. Bạn không cần phải tính toán phức tap giữa các đồng tiền khác nhau. Tất cả những gì bạn cần là máy tính XTZ này để chuyển đổi Tezos của bạn sang bất kỳ đồng tiền điện tử nào khác. Hãy thử dùng nó ngay!

Quy đổi XTZ sang USD

XTZ
Từ
USD
Sang
Hoán đổi XTZ sang USD trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá XTZ

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng XTZ bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Tezos sang USD phổ biến🔥

Tezos(XTZ)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
0.1 XTZ0,10 $0,14 $0,39 $
1 XTZ1,02 $1,45 $3,88 $
2 XTZ2,04 $2,89 $7,76 $
3 XTZ3,06 $4,34 $11,64 $
5 XTZ5,10 $7,24 $19,40 $
8 XTZ8,15 $11,58 $31,03 $
10 XTZ10,19 $14,47 $38,79 $
20 XTZ20,38 $28,94 $77,58 $
25 XTZ25,48 $36,18 $96,98 $
35 XTZ35,67 $50,65 $135,77 $
40 XTZ40,76 $57,88 $155,16 $
50 XTZ50,95 $72,35 $193,95 $
75 XTZ76,43 $108,53 $290,93 $
120 XTZ122,28 $173,64 $465,48 $
250 XTZ254,75 $361,75 $969,75 $
350 XTZ356,66 $506,45 $1.357,65 $

Giá coin Tezos Hôm Nay - Giá Hiện Tại của XTZ sang USD

Giá hiện tại của Tezos (XTZ) là 1.019 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của XTZ và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Tezos to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng XTZ không?

10 Tezos trị giá bao nhiêu USD?

Giá hiện tại của 1 Tezos bằng 1.019 USD. Pionex Calculator có thể giúp bạn tính toán và quy đổi 10 Tezos sang USD dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.

50 Tezos bằng bao nhiêu đô la?

Tỷ giá hối đoái trực tiếp ngày hôm nay của Tezos là 1.019 USD. Đơn giản nhân 1 với tỷ lệ có nghĩa là 1 Tezos bằng 1.019 USD.

5 Tezos bằng bao nhiêu USD?

Giá hiện tại của 1 Tezos hiện là 1.019 USD và khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 23,713,496.2323 USD. Bạn có thể tính toán và quy đổi 5 Tezos của mình sang đô la Mỹ bằng Pionex Calculator chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản.