Pionex

Máy tính quy đổi Ripple sang USD

Giá hiện tai của XRP (Ripple) là 0.3907 USD. Máy tính Pionex XRP cung cấp giá và dữ liệu giao dich mới nhất. Có hơn 3000 đồng tiền điện tử trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vì vậy bạn có thể chuyển đổi XRP của mình thành bất kỳ tài sản nào khác chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Quy đổi XRP sang USD

XRP
Từ
USD
Sang
Hoán đổi XRP sang USD trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá XRP

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng XRP bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Ripple sang USD phổ biến🔥

Ripple(XRP)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
0.25 XRP0,10 $0,10 $0,29 $
1 XRP0,39 $0,40 $1,15 $
10 XRP3,91 $3,96 $11,45 $
20 XRP7,81 $7,92 $22,90 $
25 XRP9,77 $9,91 $28,63 $
50 XRP19,53 $19,81 $57,25 $
60 XRP23,44 $23,77 $68,70 $
100 XRP39,07 $39,62 $114,50 $
130 XRP50,79 $51,51 $148,85 $
150 XRP58,60 $59,43 $171,75 $
250 XRP97,66 $99,05 $286,25 $
400 XRP156,26 $158,48 $458,00 $
500 XRP195,33 $198,10 $572,50 $
1000 XRP390,65 $396,20 $1.145,00 $
2000 XRP781,31 $792,40 $2.290,00 $
4000 XRP1.562,62 $1.584,80 $4.580,00 $
5000 XRP1.953,27 $1.981,00 $5.725,00 $
8000 XRP3.125,24 $3.169,60 $9.160,00 $
9000 XRP3.515,89 $3.565,80 $10.305,00 $
12000 XRP4.687,86 $4.754,40 $13.740,00 $

Giá coin Ripple Hôm Nay - Giá Hiện Tại của XRP sang USD

Giá hiện tại của Ripple (XRP) là 0.3907 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của XRP và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Ripple to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng XRP không?

Cách mua XRP bằng USD?
Bạn có thể mua XRP bằng USD trên tất cả các sàn giao dịch hỗ trợ fiat USD. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Pionex, Pionx cung cấp tỷ giá tốt nhất hiện nay: 0.3907 USD.
Cách bán XRP cho USD trên Binance?
Truy cập Binance và sử dụng tính năng hoán đổi giao dịch để bán XRP của bạn sang USD hoặc BUSD. Bạn cũng có thể bán XRP sang BTC hoặc ETH nếu bạn muốn giữ tiền điện tử.
Cách chuyển đổi 20 XRP sang USD?
Giá hiện tại của XRP là 0.3907 USD. Bạn có thể gửi Ripple vào Pionex và chuyển đổi thành USD.