Máy tính quy đổi Solana sang USD

Giá hiện tai của SOL (Solana) là 22.719 USD. Máy tính Pionex SOL cung cấp giá và dữ liệu giao dich mới nhất. Có hơn 3000 đồng tiền điện tử trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vì vậy bạn có thể chuyển đổi SOL của mình thành bất kỳ tài sản nào khác chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Quy đổi SOL sang USD

SOL
Từ
USD
Sang
Hoán đổi SOL sang USD trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá SOL

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng SOL bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Solana sang USD phổ biến🔥

Solana(SOL)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
0.01 SOL0,23 $0,35 $1,97 $
0.05 SOL1,14 $1,75 $9,83 $
0.15 SOL3,41 $5,26 $29,48 $
0.2 SOL4,54 $7,01 $39,31 $
0.25 SOL5,68 $8,76 $49,14 $
0.3 SOL6,82 $10,52 $58,97 $
0.33 SOL7,50 $11,57 $64,86 $
0.5 SOL11,36 $17,53 $98,28 $
0.7 SOL15,90 $24,54 $137,59 $
0.8 SOL18,18 $28,04 $157,24 $
0.9 SOL20,45 $31,55 $176,90 $
1 SOL22,72 $35,05 $196,55 $
1.5 SOL34,08 $52,58 $294,83 $
1.75 SOL39,76 $61,34 $343,96 $
2 SOL45,44 $70,10 $393,10 $
2.5 SOL56,80 $87,63 $491,38 $
3 SOL68,16 $105,15 $589,65 $
5 SOL113,59 $175,25 $982,75 $
8 SOL181,75 $280,40 $1.572,40 $
10 SOL227,19 $350,50 $1.965,50 $
12 SOL272,63 $420,60 $2.358,60 $
20 SOL454,38 $701,00 $3.931,00 $
30 SOL681,57 $1.051,50 $5.896,50 $
50 SOL1.135,95 $1.752,50 $9.827,50 $
200 SOL4.543,79 $7.010,00 $39.310,00 $
650 SOL14.767,33 $22.782,50 $127.757,50 $
1800 SOL40.894,14 $63.090,00 $353.790,00 $

Giá coin Solana Hôm Nay - Giá Hiện Tại của SOL sang USD

Giá hiện tại của Solana (SOL) là 22.719 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của SOL và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Solana to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng SOL không?

1 SOL là bao nhiêu USD?

Giá hiện tại của SOLP là 22.719 USD. 1 SOL sẽ có trị giá là 22.719 USD theo giá thị trường hiện tại.

40 Solana là bao nhiêu đô la?

Giá hiện tại của Solana là 22.719 USD. Chỉ cần nhân 40 với tỷ giá này và bạn sẽ nhận được giá trị của 40 Solana.