Pionex

Pionex

Máy tính quy đổi Solana sang USD

The price of SOL (Solana) today is 14.2974 USD. Pionex SOL Calculator provides the up to date exchange data and price. There are more than 3000 cryptocurrencies within our database, so you can convert your SOL to any other assets with one click.

Quy đổi SOL sang USD

SOL
Từ
USD
Sang
Hoán đổi SOL sang USD trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá SOL

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng SOL bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Solana sang USD phổ biến🔥

Solana(SOL)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
0.01 SOL0,14 $0,32 $1,77 $
0.05 SOL0,71 $1,61 $8,84 $
0.15 SOL2,14 $4,83 $26,52 $
0.2 SOL2,86 $6,43 $35,35 $
0.25 SOL3,57 $8,04 $44,19 $
0.3 SOL4,29 $9,65 $53,03 $
0.33 SOL4,72 $10,62 $58,33 $
0.5 SOL7,15 $16,09 $88,39 $
0.7 SOL10,01 $22,52 $123,74 $
0.8 SOL11,44 $25,74 $141,42 $
0.9 SOL12,87 $28,95 $159,09 $
1 SOL14,30 $32,17 $176,77 $
1.5 SOL21,45 $48,26 $265,16 $
1.75 SOL25,02 $56,30 $309,35 $
2 SOL28,59 $64,34 $353,54 $
2.5 SOL35,74 $80,43 $441,93 $
3 SOL42,89 $96,51 $530,31 $
5 SOL71,49 $160,85 $883,85 $
8 SOL114,38 $257,36 $1.414,16 $
10 SOL142,97 $321,70 $1.767,70 $
12 SOL171,57 $386,04 $2.121,24 $
20 SOL285,95 $643,40 $3.535,40 $
30 SOL428,92 $965,10 $5.303,10 $
50 SOL714,87 $1.608,50 $8.838,50 $
200 SOL2.859,49 $6.434,00 $35.354,00 $
650 SOL9.293,33 $20.910,50 $114.900,50 $
1800 SOL25.735,38 $57.906,00 $318.186,00 $

Giá coin Solana Hôm Nay - Giá Hiện Tại của SOL sang USD

Giá hiện tại của Solana (SOL) là 28.5949 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của SOL và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Solana to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng SOL không?

1 SOL là bao nhiêu USD?
Giá hiện tại của SOLP là 14.2974 USD. 1 SOL sẽ có trị giá là 14.2974 USD theo giá thị trường hiện tại.
40 Solana là bao nhiêu đô la?
Giá hiện tại của Solana là 14.2974 USD. Chỉ cần nhân 40 với tỷ giá này và bạn sẽ nhận được giá trị của 40 Solana.