Máy tính quy đổi Ethereum Name Service sang VND

Giá hiện tại của ENS (Ethereum Name Service) là 337,079.7608 VND. Là một triệu phú ENS, hãy tính toán ENS của bạn bằng máy tính Pionex dựa trên hơn 30 dữ liệu tiền tệ fiat trực tiếp của chúng tôi. Bạn sẽ luôn biết số tiền ENS của mình trị giá bao nhiêu với bất kỳ đồng tiền tệ fiat nào.

Quy đổi ENS sang VND

ENS
Từ
VND
Sang
Hoán đổi ENS sang VND trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá ENS

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng ENS bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Ethereum Name Service sang VND phổ biến🔥

Ethereum Name Service(ENS)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
1 ENS337.080 ₫414.476 ₫1.164.874 ₫
10 ENS3.370.798 ₫4.144.763 ₫11.648.742 ₫
20 ENS6.741.595 ₫8.289.526 ₫23.297.484 ₫
50 ENS16.853.988 ₫20.723.815 ₫58.243.710 ₫
100 ENS33.707.976 ₫41.447.630 ₫116.487.420 ₫
200 ENS67.415.952 ₫82.895.260 ₫232.974.840 ₫
500 ENS168.539.880 ₫207.238.150 ₫582.437.100 ₫

Giá coin Ethereum Name Service Hôm Nay - Giá Hiện Tại của ENS sang VND

Giá hiện tại của Ethereum Name Service (ENS) là 337,079.7608 VND. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của ENS và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Ethereum Name Service to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng ENS không?

1 ENS bằng bao nhiêu VND?

Giá hiện tại của ENS là 337,079.7608 VND. 1 ENS trị giá 337,079.7608 VND theo giá thị trường hiện tại.

ENS có giống với Ethereum không?

ENS là dịch vụ tên miền web3 và nó khác với Ethereum. ENS được xây dựng trên mạng Ethereum.

Tôi có thể làm gì với ENS của mình?

ENS là giao thức miền web3 mà bạn có thể sử dụng để đơn giản hóa địa chỉ erc20 của mình. Nhóm đã airdrop ENS cho những người dùng đầu tiên và bạn có thể nhận nó trên trang web chính thức của họ. Hiện tại, việc nắm giữ ENS không có nhiều ứng dụng thực tế.