Máy tính quy đổi Ethereum Name Service sang THB

Giá hiện tại của ENS (Ethereum Name Service) là 320.4445 THB. Là một triệu phú ENS, hãy tính toán ENS của bạn bằng máy tính Pionex dựa trên hơn 30 dữ liệu tiền tệ fiat trực tiếp của chúng tôi. Bạn sẽ luôn biết số tiền ENS của mình trị giá bao nhiêu với bất kỳ đồng tiền tệ fiat nào.

Quy đổi ENS sang THB

ENS
Từ
THB
Sang
Hoán đổi ENS sang THB trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá ENS

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng ENS bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Ethereum Name Service sang THB phổ biến🔥

Ethereum Name Service(ENS)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
1 ENS320,44 ฿609,07 ฿1.711,78 ฿
10 ENS3.204,44 ฿6.090,73 ฿17.117,83 ฿
20 ENS6.408,89 ฿12.181,46 ฿34.235,65 ฿
50 ENS16.022,22 ฿30.453,65 ฿85.589,13 ฿
100 ENS32.044,45 ฿60.907,29 ฿171.178,26 ฿
200 ENS64.088,89 ฿121.814,58 ฿342.356,53 ฿
500 ENS160.222,23 ฿304.536,46 ฿855.891,32 ฿

Giá coin Ethereum Name Service Hôm Nay - Giá Hiện Tại của ENS sang THB

Giá hiện tại của Ethereum Name Service (ENS) là 320.4445 THB. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của ENS và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Ethereum Name Service to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng ENS không?

1 ENS bằng bao nhiêu THB?

Giá hiện tại của ENS là 320.4445 THB. 1 ENS trị giá 320.4445 THB theo giá thị trường hiện tại.

ENS có giống với Ethereum không?

ENS là dịch vụ tên miền web3 và nó khác với Ethereum. ENS được xây dựng trên mạng Ethereum.

Tôi có thể làm gì với ENS của mình?

ENS là giao thức miền web3 mà bạn có thể sử dụng để đơn giản hóa địa chỉ erc20 của mình. Nhóm đã airdrop ENS cho những người dùng đầu tiên và bạn có thể nhận nó trên trang web chính thức của họ. Hiện tại, việc nắm giữ ENS không có nhiều ứng dụng thực tế.