Máy tính quy đổi Binance USD sang USD

Giá hiện tại của BUSD (Binance USD) là 1.0002 USD. Máy tính Pionex Binance USD có dự liệu về hơn 3000 tiền điện tử và dữ liệu về hơn 30 đồng tiền fiat. Vì vậy, bạn có thể tính toán và chuyển đổi BUSD và tất cả tiền điện tử khác sang hầu hết các đồng tiền fiat trên toàn thế giới.

Quy đổi BUSD sang USD

BUSD
Từ
USD
Sang
Hoán đổi BUSD sang USD trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá BUSD

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng BUSD bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi Binance USD sang USD phổ biến🔥

Binance USD(BUSD)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
1 BUSD1,00 $1,00 $1,00 $
0.1 BUSD0,10 $0,10 $0,10 $
0.3 BUSD0,30 $0,30 $0,30 $
3 BUSD3,00 $3,00 $3,00 $
25 BUSD25,01 $25,00 $25,00 $
28 BUSD28,01 $28,00 $28,00 $
30 BUSD30,01 $30,00 $30,00 $
40 BUSD40,01 $40,00 $40,00 $
50 BUSD50,01 $50,00 $50,00 $
60 BUSD60,01 $60,00 $60,00 $
150 BUSD150,03 $150,00 $150,00 $
200 BUSD200,04 $200,00 $200,00 $
250 BUSD250,05 $250,00 $250,00 $
1000 BUSD1.000,20 $1.000,00 $1.000,00 $
1200 BUSD1.200,24 $1.200,00 $1.200,00 $

Giá coin Binance USD Hôm Nay - Giá Hiện Tại của BUSD sang USD

Giá hiện tại của Binance USD (BUSD) là 1.0002 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của BUSD và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert Binance USD to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng BUSD không?

Nên mua USDT hay BUSD?

USDT và BUSD đều là những stablecoin nổi tiếng và quyết định chọn phụ thuộc vào thị trường mà bạn muốn giao dịch. USDT hoặc BUSD đều gần như giống nhau.

Có thể quy đổi BUSD sang gì?

BUSD là một stable coin được phát hành bởi Binance và Circle. Bạn có thể sử dụng BUSD để mua hơn 500 loại tiền điện tử trên Binance và Pionex.

USDT hay BUSD an toàn hơn?

Cả USDT và BUSD đều phổ biến. USDT (tether) là đồng stablcoin phổ biến nhất và có lịch sử lâu đời hơn trong thị trường tiền điện tử. BUSD là đồng stablcoin được Binance và Circle hỗ trợ.