Máy tính quy đổi AAVE sang USD

Giá hiện taji của AAVE (AAVE) là 63.5028 USD. Với máy tính AAVE này, bạn có thể tính chính xác giá từ ​​dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi cũng bao gồm một máy tính dự đoán giá AAVE. Hãy dùng thử và tính giá trị khi AAVE của bạn tăng giá!

Quy đổi AAVE sang USD

AAVE
Từ
USD
Sang
Hoán đổi AAVE sang USD trên PionexHoán đổi

Máy Tính Dự Đoán Giá AAVE

Bạn đang nắm giữ0

Tính giá trị lượng AAVE bạn nắm giữ bằng máy tính này

Trang quy đổi AAVE sang USD phổ biến🔥

AAVE(AAVE)Giá hiện tạiTháng trướcNăm trước
0.05 AAVE3,18 $4,77 $9,59 $
0.1 AAVE6,35 $9,54 $19,18 $
0.12 AAVE7,62 $11,45 $23,01 $
1 AAVE63,50 $95,43 $191,77 $

Giá coin AAVE Hôm Nay - Giá Hiện Tại của AAVE sang USD

Giá hiện tại của AAVE (AAVE) là 63.5028 USD. Biểu đồ bên dưới hiển thị biến động 24H của AAVE và bạn có thể kiểm tra trực tiếp các biến động giá trên trang web Pionex.

Convert AAVE to other fiat currency

Bạn còn câu hỏi về đồng AAVE không?

1 AAVE trị giá bao nhiêu tiền?

Giá hiện tại của 1 AAVE là 63.5028 USD. Bạn có thể tính toán và quy đổi AAVE sang USD trên Pionex Calculator.

AAVE kiếm tiền như thế nào?

AAVE là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) cho phép mọi người cho vay và mượn tiền điện tử và tài sản trong thế giới thực (RWA) mà không cần phải thông qua một trung gian tập trung. Khi mọi người vay hoặc cho vay tiền điện tử từ AAVE, lớp giao thức sẽ kiếm tiền từ các giao dịch và tiền lãi cho vay và cho vay đó.

Mức giá cao nhất mọi thời đại của AAVE là bao nhiêu?

Mức giá cao nhất mọi thời đại của AAVE là $666,86 USD.