อะไรคือ Grid Trading Bot?

กริทบอท (Grid trading bot) คือ โปรแกรมสำหรับการเทรดที่ผู้ใช้งานสามารที่จะเข้าซื้อต่ำและขายสูงอัตโนมัติ ในช่วง ราคาที่ตั้งค่าไว้ผ่านโปรแกรม ในตลาดสินทรัพย์ที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้งาน grid trading bot สามารถที่จะช่วยให้หลีกเลี่ยงความผิดผลาดในการเทรดที่เกิดจากการตัดสินใจเนื่องจากปัจจัยที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมนุษย์ Grid trading bot จะช่วยให้คุณ ยึดติดกับกลยุทธ์ของคุณที่คุณตั้งค่าไว้ในการ ซื้อต่ำ ขาย สูง

ขั้นตอนการสร้าง Grid Trading Bot

 • ลงชื่อเข้าใช้ใน pionex.com มองหา “Grid Trading Bot” ทางด้านขวา ของหน้าต่าง แล้วกดไปที่ปุ่ม  “CREATE”
 • AI strategy : ระบบจะแนะนำค่าพารามิเตอร์ของบอท อย่างอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสำหรับตลาด ณ ขนะนั้น โดยอ้างมาจากข้อมูลการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) ในช่วงเวลา 7 วัน

ถ้าคุณใช้งาน grid trading bot ครั้งแรก แนะนำให้ใช้งาน Pionex AI strategy เพื่อช่วยคุณในการตั้งค่า parameter คุณเพียงแค่เลือกจำนวนทุนที่คุณต้องการใช้งานกับบอท

ขั้นตอนในการใช้งาน : โปรดเลือก “USE AI STRATEGY” จะอยู่บนสุดของหน้าต่าง แล้วเลือนบาร์ไปทางขวาเพื่อใส่จำนวนทุน และกดไปที่ create

 • Manual setting : ถ้าคุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถที่จะตั้งค่าได้จาก การเลือก manual setting mode

ขั้นตอนการใช้งาน : เลือก manual setting ด้านบน มุมขวา ของหน้าต่าง ใส่ค่าพารามิเตอร์ เช่น ราคาต่ำสุด (lower price) ราคาสูงสุด (Upper price)  จำนวนกริท และเลื่อนบาร์ ไปด้านขวาเพื่อเลือกจำนวนทุน แล้วกด “CREATE” (ถ้าคุณต้องการตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติม คุณสามารถที่จะทำได้ที่ advance setting แล้วกดที่ Expand ในพื้นที่ด้านล่าง เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์)

ความหมายของค่าพารามิเตอร์ 

 • Upper price : เมื่อราคาสูงกว่า Upper price โปรแกรมจะไม่ทำการทำการซื้อขายในพื้นที่ภายนอก พื้นที่ของ กริท
 • Lower price : เมื่อราคาต่ำกว่า Lower price โปรแกรมจะไม่ทำการทำการซื้อขายในพื้นที่ภายนอก พื้นที่ของ กริท
 • Grids : แบ่งจำนวนส่วนแบ่งระหว่าง upper price และ lower price
 • Total Investment : จำนวน คริปโตเคอร์เรนซี่ ที่ลงทุนในกลยุทธ์ Grid trading bot
 • Advanced setting : การตั้งค่ากริท พารามิเตอร์ด้วยตัวคุณเองหรือสามารถเลือกที่ค่าเริ่มต้นได้
 • Trigger price: เมื่อราคาของ คริปโตเคอร์เรนซี่ถึงราคาดังกล่าว บอทจะถูกสร้าง (ยกตัวอย่างเช่น ราคาปัจจุบันของ ETH คือ 3,000USDT และ ตั้งราคา Trigger ไว้ที่ 2,000USDT เมื่อราคาของ ETH มาถึง 2,000USDT บอทที่ถูกสั่งไว้จะทำการสร้างขึ้นมา
 • Stop loss : เมื่อราคาของเหรียญตกลงมาที่ราคาดังกล่าว บอทจะทำการปิดอัตโนมัติ และเหรียญทั้งหมดที่อยู่ใน spot จะถูกขาย
 • Take profit : เมื่อราคาเหรียญเพิ่มขึ้นมาถึงราคานี้ บอทจะทำการสั่งปิดและเหรียญทั้งหมดที่อยู่ใน spot จะขาย
 • Slippage control : เป็นการควบคุม ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจากธุรกรรมเฉลี่ยสุดท้ายจากเมื่อเริ่มต้นคำสั่งและราคาที่คำสั่งได้ถูกสั่งในช่วงเปอร์เซนต์ที่ถูกตั้งค่าไว้ใน พารามิเตอร์ (เนื่องจากมีความแปรผันของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่ เมื่อผู้ใช้งานทำการเทรด ราคาในธุรกรรมสุดท้ายมักไม่คงที่ในช่วงเวลาที่คำสั่งได้ถูกสั่ง ในช่วงเวลาดังกล่าว คุณสามารถที่จะควบคุมความคาดเคลื่อนของราคา ได้จากการเปิดคำสั่งตั้งค่าราคาที่ limit ไว้)
 • Grid mode-Arithmetic : เมื่อสร้างกริท ราคาระหว่างกริทคือเท่ากัน (ยกตัวอย่างเช่น 1,2,3,4)
 • Grid mode-Geometric : เมื่อสร้างกริท ราคาระหว่างกริทจะเป็นสัดส่วน (ยกตัวอย่างเช่น 1,2,4,8)
 • Investment-USDT only : สร้างกริทบอทด้วย USDT อย่างเดียว
 • Investment-Both : คุณสามารถลงทุนด้วยเหรียญสองเหรียญในบัญชีของคุณในเวลาเดียวกันในการสร้างกริทบอท (ยกตัวอย่างเช่น คุณเลือก BTC/USDT คุณสามารถลงทุนทั้งสองเหรียญพร้อมกันโดย BTC + USDT ในการสร้างบอท)

ตัวอย่าง

หลังจากทีบอทสร้างเรียบร้อย คำสั่งจะซื้อเหรียญในสัดส่วนหนึ่งในตลาด spot ในราคาดังกล่าว และตั้งคำสั่งขายที่เหนือกว่าราคา ณ ที่สร้างบอท ในขณะเดียวกัน บอทจะรักษาสัดส่วนของ USDT ในคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่าราคาตอนสร้างบอท บอทจะทำการซื้อต่ำขายสูงในช่วงระยะเวลาที่ตั้งไว้ และรวบรวมกำไรจากกริท

เมื่อราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่า 100,000 USDT หรือตกลงมาต่ำกว่า 10,000 USDT ระบบจะถูกพัก เมื่อราคากลับมายังช่วงราคาที่ตั้งไว้ ระบบก็จะทำงานอีกครั้ง

อธิบายคำสั่งของบอท 

 • Investment : จำนวนทุนที่ถูกลงทุนเมื่อบอทถูกสร้าง
 • Total profit : กำไรจากกริท + กำไรที่ยังไม่รับรู้ 
 • Grid profit : เลือก BTC/USDT แล้วเลือกตั้งค่า พารามิเตอร์เป็น

Upper price : 100,000 USDT
Lower price : 10,000 USDT 
Grids : 500 
Grid mode : Arithmetic 
Total Investment : 600 USDT 

ราคาตอนสร้าง BTC/USDT คือ 15883.83USDT

บอททำการซื้อต่ำขายสูงเพื่อทำกำไรจากอาบริทาจ

 • Unrealized profit : (ราคาปัจจุบัน – ราคาซื้อ) * จำนวนเหรียญที่บอทถือ
 • Grid annualized : [(กำไรกริท/จำนวนทุน)/(ระยะเวลา/365)]*100%
 • Total annualized : [(กำไรทั้งหมด/จำนวนทุน)/(ระยะเวลา/365)]*100%

ความเสี่ยงของ Grid Trading Bot

 • ถ้าราคาตกลงไปต่ำกว่า limit ของช่วงราคา คำสั่งบอทจะไม่ทำงาน เมื่อราคาขึ้นมาสูงกว่า limit ต่ำสุด ของช่วงราคา บอทจะทำงานต่อ ถ้าผู้ใช้งานตั้ง stop price แล้วราคาที่มาถึงที่ตั้งไว้ กริทบอทจะปิดการทำงาน
 • ถ้าราคาเกินกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาที่ตั้งค่าไว้ ระบบก็จะไม่ทำงาน เมื่อราคาตกลงมาต่ำกว่าราคาดังกล่าว บอทก็จะทำงานต่อไป ถ้าผู้ใช้งานตั้ง Take profit แล้วราคาที่ตั้งทำงาน กริทบอทจะทำการปิดการทำงาน อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะพลาดโอกาสในการทำกำไรในช่วงตลาดขาขึ้นถ้าไม่มีเหรียญถือไว้เลย
 • การเอาทุนไปใช้ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะกลยุทธ์แบบกริท จะสร้างคำสั่งตามพื้นฐานของช่วงราคาและจำนวนกริท ที่ตั้งค่าไว้ ถ้าผู้ใช้งานตั้งจำนวนกริท น้อยไป เมื่อราคาเกิด ขึ้นและลง ในสองจุด (ที่แต่ละจุดมีระยะที่ห่างกันมาก) ที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้ ระบบจะไม่ทำงานในการออกคำสั่ง
 • ในช่วงที่บอททำงาน เมื่อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ พบกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การเอาออกจากกระดานเทรด หรือการหยุดการทำงาน บอทจะทำการปิดคำสั่งโดยอัตโนมัติ